PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociální politika a sociální práce
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 31. 12. 2008
Datum ukončení řízení 22. 10. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Sociální pomoc v etnicky diferencované společnosti
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. dr. hab. Janusz Mucha (AGH University of Science and Technology, Kraków)
doc. PhDr. Pavol Frič, CSc. (UK v Praze, Fakulta sociálních věd)
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. (OU Fakulta sociálních studií)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info