doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.


kancelář: pav. 03/02004
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6067
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2003
Datum ukončení řízení 1. 1. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Pánevní analýza jižní části karpatské předhlubně
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. (Fakulta BERG TU Košice)
RNDr. Ján Soták, CSc. (Geologický ústav SAV Banská Bystrica)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, CSc. (PřF MU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. (ČGS Praha)
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (GLÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Martin Kováč, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 12. 2004