MUDr. Igor Suškevič


e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika zobrazovacích metodLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika zobrazovacích metodLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2714
Interní informace Portál MU IS MU