doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematická analýza
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 31. 3. 1999
Datum ukončení řízení 3. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2001
Složení komise
Předseda prof. RNDr. František Neuman, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc. (MÚ AV ČR praha)
prof.RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (Palackého univerzita Olomouc)
prof.RNDr. Michal Greguš, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, MFF)
prof.RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. (Slezská univerzita Opava, FPF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info