doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 6. 2002
Datum ukončení řízení 1. 3. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Centrální mladenolitická sídliště středního Podunají. Zamyšlení nad světem idejí a uspořádáním starých zemědělských civilizací.
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 2. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. Dr. Gerhard Trnka (Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien)
prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (SAV Nitra)
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (FF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 2. 2003