doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě
Obor jmenování Historie - české dějiny
Datum zahájení 18. 6. 1999
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Josef Žemlička DrSc. (FF UK Praha)
PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (AV ČR Praha)
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 20. 2. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info