doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaroslav Bakala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 18. 6. 1999
Datum ukončení řízení 20. 2. 2003
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Josef Žemlička DrSc. (FF UK Praha)
PhDr. Dušan Třeštík, CSc. (AV ČR Praha)
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (FF UK Praha)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info