prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Liposomy jako biokompatibilní nosiče pro vývoj cílených léčiv a konstrukci rekombinantních vakcín
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (FN a LF UK Hradec Králové)
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (AV ČR Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (FN Hradec Králové)
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (FCH VUT)
prof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (FCH VUT)
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (ÚMG AV ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info