MUDr. Kateřina Šenková, Ph.D.


telefon: 532 23 4355
e‑mail: