PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

odborný asistent – Katedra tělesné výchovy a společenských věd


kancelář: bud. D33/335
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3053, 775 635 555
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Martin Bugala, Ph.D., narozen 08. 10. 1987 ve Skalici (SK)
Pracoviště
 • Masarykova univerzita | Fakulta Sportovních Studií Katedra gymnastiky a úpolů, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013 – 2017: Masarykova Univerzita Fakulta sportovních obor Kinantropologie - čtyřletý doktorský studijní program. Téma disertační práce: Community policing - Řešení konfliktních situací a okolností útoků u bezpečnostních složek 2014: Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, ukončené rigorózním řízením. Rigorózní práce Téma: Sebeobrana pro zdravotnický personál Zdravotnické záchranné služby - evaluační studie 2010 – 2012: Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek, ukončené státní zkouškou z: Společenské vědy ve sportu, Pedagogika, Právo, Aplikovaná sportovní edukace, Osobní a profesní sebeobrana, Diplomová práce Téma: Specifická kondiční cvičení v úpolových systémech 2007 – 2010: Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií obor Speciální edukace bezpečnostních složek, ukončené státní zkouškou z: Základy práva a bezpečnosti, Teorie úpolů a výcvik sebeobrany, Teorie tělesné výchovy a sportu, Sociální aspekty tělesné výchovy, Právo, Lékařské – biologické vědy, Bakalářská práce Téma: Aplikace technických prostředků judo v sebeobraně
Přehled zaměstnání
 • 2017 - 2018: Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola, výuka úpolových aktivit 2014 - současnost: Masarykova Univerzita Fakulta sportovních studií, Oddělení úpolů - Katedra gymnastiky a úpolů. 2011 - 2012: Univerzita Tomáše Bati Fakulta humanitních studií Institut zdravotních studií Realizace přednášek na téma ,,Úpolová systematika ve zdravotnictví‘‘. Zařazení do projektu PERSPEKTIVA, v rámci spolupráce s UTB a EU. Následná realizace cvičen ,,Úpolové systematiky ve zdravotnictví‘‘. 09/2011 - 12/2012: Tvorba a realizace výcviku sebeobrany pro Zdravotnickou záchrannou službu JmK ve Vyškově. 2007 – 2014: SLOW-NATUR, s.r.o. Pozice vedoucí odbytu se zaměřením na realizaci obchodní činnosti na území České a Slovenské republiky.
Pedagogická činnost
 • Průpravná cvičení v sebeobraně Judo Sebeobrana Kondiční cvičení Self Defence Sportovní příprava Průpravné úpoly Didaktika sebeobrany Osobní sebeobrana Forenzní traumatologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Bezpečnostní složky Community policing Řešení konfliktních situací a okolností útoků u bezpečnostních složek Sebeobrana Donuvocaní prostředky
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Viz osobní stránka - záložka publikace Zahraniční stáže 2016: Absolvování zahraniční stáže ve Velké Británii, na katedře Police Sciences at University of South Wales a policejním oddělení v městě Cardiff, kde jsme strávili 3 měsíce studiem problematiky řešení konfliktních situací a Community policing. 2013 – 2014: Participace na mezinárodním projektu Comparative Police Studies in the EU (COMPOSITE). Jeho konsorcium tvořilo 15 partnerů z deseti zemí Evropy. Spolupracovalo s policejními složkami v Belgii, České republice, Francii, Německu, Itálii, Makedonii, Nizozemsku, Rumunsku, Španělsku a Velké Británii. Dále pak s organizací Europol.
 • 22. 2. 2016 – 22. 5. 2016: University of South Wales, Cardiff, Erasmus+, GBR
Univerzitní aktivity
 • 2014 - 2017: Člen Akademického senátu Fakulty sportovní studií a Masarykovy Univerzit - studentská komora 2016 - 2017: Předseda studentské komory Akademického senátu Fakulty sportovních studií
Mimouniverzitní aktivity
 • Tréner JUDA v oddíle TJ Sokol Dědice
Vybrané publikace
 • BUGALA, Martin, Zdenko REGULI, Michal VÍT a Jitka ČIHOUNKOVÁ. Evaluation of self-defence training in the Czech Emergency Medical Service. Ido - Movement for Culture. Wydaje Komisja Kobudō (tradycji sztuk walki) przy Stowarzyszeniu Idōkan Polska w Rzeszowie i Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2016, roč. 16, č. 1, s. 49-54. ISSN 2084-3763. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14589/ido.16.1.6. URL info
 • REGULI, Zdenko, Michal VÍT, Jitka CHVÁTALOVÁ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, Martin BUGALA a Miloslav HOUDEK. Sebeobrana pro zdravotnický personál - zvládání konfliktních situací. 1. vyd. Brno: Masaryková univerzita, Zdravotnická záchranná služba Jmk, p.o., 2013. ISBN 978-80-210-6338-9. info

11. 7. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info