Mgr. Petra Rychecká

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petra Rychecká, 26.9.1969,Ostrava,svobodná
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd FF MU Brno
  Středisko volného času Lužánky Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996: Mgr. "Literární tvorba Ludvíka Aškenazyho pro děti a mládež"
 • 1990-1991: čeština - historie, Filosofická fakulta MU Brno
 • 1992-1996: čeština - pedagogika, Filosofická fakulta MU Brno
 • 1992-1996: specializace dramatická výchova na Filosofické fakultě MU Brno
 • 1996-1998: specializace Dramaterapie na FF UP Olomouc
Přehled zaměstnání
 • 2000: FF MU
 • 1997- doposud:Středisko dramatické výchovy SVČ Lužánky
 • 1996: MŠMT ČR - Melbourne,učitelka češtiny a kulturní pracovnice pro krajanskou komunitu
 • 1994: Pedagogická fukulta MU,Ústav literatury pro děti a mládež, odborná asistentka pro dramatickou výchovu
 • 1993: Gymnázium Integra, učitelka dramtické výchovy 1993: Akademické gymnázium Brno, učitelka dramatické výchovy
 • 1988: MěDPM Ostrava, sekretářka a pedagogická pracovnice
 • 1987: ZAZ ČSAD Ostrava, samostatná účetní
Pedagogická činnost
 • Školní pedagogika
 • Ekologie a ekologická výchova
 • Dramatická výchova
 • vedení diplomových, bakalářských, ročníkových a závěrečných prací
 • členka komise pro závěrečné zkoušky specializačního studia Dramatická výchova
 • lektor Pedagogického minima pro dílčí přímou pedagogickou činnost na NIDV
Mimouniversitní aktivity
 • vedoucí metodického kabinetu pro dramatickou výchovu SSŠ Brno
 • pracovnice SVČ Lužánky - vedení lekcí dramtické výchovy pro základní a střední školy, práce s dětským a studentským divadelním souborem
 • vedení kurzů a seminářů dramatické výchovy pro zájemce z řed učitelů a studentů
 • spolupráce se Sdružením tvořivé dramatiky ARTAMA Praha
 • pořádání divadelních přehlídek dětských a studentských souborů

27. 2. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info