prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova v Praze
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 1. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. Francis Claudon (Université Paris 12)
prof. PhDr. Štefan Povchanič, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 10. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info