prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Agronomická fakulta MZLU Brno
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 5. 2001
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2001
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Milan Chvála, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. Dr. Ing. Dalibor Povolný, DrSc. (MZLU - Agronomická fakulta)
doc. RNDr. Jaroslav Starý, CSc. (UP - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 10. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info