PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

odborný asistent – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.514
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5820
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
  narozen 27. února 1961 v Brně
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1, 602 00 Brno, ČR
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D., obor klasická filologie, FF MU, Brno
  disertační práce "Pád Jeruzaléma a formování raného křesťanství" (školitel: prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ETF UK Praha)
 • 1987: Mgr., obor archeologie, FF MU, Brno
  diplomová práce "K vývoji společenského vědomí neolitu střední Evropy" (školitel: prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc.)
 • 1985: PhDr., obor historie, FF MU, Brno
  diplomová práce "Rané helénistické křesťanství a jeho pronikání do pramenů o prvotním křesťanství palestinském" (školitel: prof. PhDr. Josef Češka, DrSc.)
Přehled zaměstnání
 • 1993-: Ústav religionistiky FF MU, Brno, odborný asistent, vedoucí ústavu (1993-2001)
 • 1991-1993: Ústav pro etiku a religionistiku FF MU Brno - FlÚ ČSAV Praha, odborný asistent, vedoucí ústavu
 • 1990-1991: Ústav pro etiku a religionistiku ČSAV, Brno, vědecký pracovník, ředitel ústavu
 • 1987-1989: Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, Brno, vědecký pracovník
 • 1986-1987: Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, Brno, studijní pobyt
Pedagogická činnost
 • Bakalářské studium:
  Judaismus
  Starověká náboženství
  Náboženství v historické a srovnávací perspektivě
  Pravěká náboženství Evropy
  Starověká náboženství Předního východu
  Náboženství Mayů, Aztéků a Inků
  Biblická archeologie
  Počátky křesťanství
  Ježíš ve filmu
  Religionistika v cestovním ruchu
  Seminář k bakalářské práci I-III
  Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské
  Státní závěrečná zkouška bakalářská
 • Navazující magisterské studium:
  Mýtus a rituál
  Náboženství a tělo
  Náboženství starověkého Izraele ve světle archeologie
  Historický Ježíš
  Rané křesťanství mezi judaismem a helénismem
  Síťové přístupy ve studiu předindustriálních náboženských tradic
  Marginální christologie
  Jerusalem in Religious Confrontation
  Seminář k diplomové práci I-IV
  Státní závěrečná zkouška magisterská
 • Doktorské studium:
  Základy výuky religionistiky
  Příprava bakalářského kurzu
  Disertační práce z religionistiky
Vědeckovýzkumná činnost
 • Odborné zájmy:
  rané křesťanství v interkulturní perspektivě
  srovnávací studium starověkých náboženství
  teorie komparativní religionistiky
 • Grantové projekty:
  2018-2021: Náboženství na sítích antického Středomoří: Role primárních a sekundárních center při šíření náboženských inovací výzkumný projekt GAČR (standardní projekt č. GA18-07487S, člen řešitelského týmu)
  2017: Příprava a pilotní realizace kurzu Ježíš ve filmu, rozvojový projekt Fondu rozvoje MU (FRMU, č. MUNI/FR/1490/2016)
  2015-2017: Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování, výzkumný projekt Grantové agentury MU (GAMU, č. MUNI/M/1867/2014, člen řešitelského týmu)
  2015: Příprava a pilotní realizace anglického kurzu Jerusalem in Religious Confrontation, rozvojový projekt Fondu rozvoje MU (FRMU, č. MUNI/FR/1661/2014)
  2012-2015: Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK, č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, člen řešitelského týmu)
  2010: Typologie pozdně antických náboženství, výzkumný projekt Grantového fondu FF MU (č. MUNI/21/PAP/2010)
  2010: Multimediální inovace kurzu Judaismus, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, F5d, č. 2190/2010)
  2009-2011: Jeruzalémská církev a její role v sociálním utváření raného křesťanství, výzkumný projekt GAČR (standardní projekt č. 401/09/1111)
  2009: Multimediální inovace kurzu Jeruzalém v náboženské konfrontaci, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, F5d, č. 1619/2009)
  2006: Multimediální inovace kurzu Interkulturní komunikace v prvotním křesťanství, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, F5d, č. 2577/2006)
  2005: Multimediální inovace kurzu Náboženství Mayů, Aztéků a Inků, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, F5d, č. 2879/2005)
  2004: Multimediální inovace kurzu Starověká náboženství Předního východu, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, F5d, č. 485/2004)
  2003: Multimediální výuka religionistiky: Inovace kurzu Biblická archeologie, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, F5b, č. 641/2003)
  2003: Žena v rituálním životě současného reformního judaismu, 2003, rozvojový projekt MŠMT (FRVŠ, G5b, č. 669/2003)
  2003: Multikulturalita náboženství a její mediální obraz, rozvojový projekt MŠMT (DVPP, č. 24820/03-25)
  2001-2004: Kombinované jednooborové bakalářské studium religionistiky, rozvojový projekt MŠMT (č. 55/2001)
  1996-1999: Magisterské studium religionistiky, rozvojový projekt Open Society Fund (HESP, č. HC11/96)
Akademické stáže
 • 1998: Universität Wien, Rakousko,1 týden, HESP
 • 1998: Universität Leipzig, Německo, 2 týdny, HESP
 • 1998: University of Aarhus, Aarhus, Dánsko, 1 týden, HESP
 • 1997: Universität Wien, Rakousko, 4 týdny, ÖOSI
 • 1996: University of Vermont, Burlington, VT, USA, 3 týdny, HESP
Universitní aktivity
 • 2018-: člen Programové rady Religionistika (bakalářské a navazující magisterské studium)
 • 2019-: člen Ediční rady FF MU
 • 2012-2018: člen Rady studijních programů FF MU
 • 1993-2001: vedoucí Ústavu religionistiky FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2002-2006: výkonný redaktor časopisu "Religio. Revue pro religionistiku" (Brno: ČSR)
 • 1999-: externí spolupracovník Centra biblických studií (ETF UK - ÚKS AV ČR Praha)
 • 1995-2005: odpovědný redaktor edice "Religionistika" (Brno: MU)
 • 1993-: člen redakční rady časopisu "Religio. Revue pro religionistiku" (Brno: ČSR)
 • 1990-2008: člen výboru České společnosti pro religionistiku (tajemník ČSR 1990-2004)
 • Účast na mezinárodních konferencích:
  2022: XIX. výroční konference EASR "Religions and States of Freedom", Cork, Irsko (referát "How to Overbridge the Lack of Material Evidence in the Early Christian Spreading", se Zdeňkem Pospíšilem)
  2021: XIV. konference ISORECEA "Religion in Periphery", Olomouc, ČR (referát "Archaeological Proxies in the Modeling of the Spread of Early Christianity in Its Formative Phases", se Zdeňkem Pospíšilem a Adamem Mertelem)
  2019: XVII. výroční konference EASR "Religion: Continuations and Disruptions", Tartu, Estonsko (referát "The Spread of Early Christianity in Its Formative Phases: Primary and Secondary Centers of the Christian Dissemination", se Zdeňkem Pospíšilem)
  2018: Historical Network Research Conference, Brno, ČR (referát "Generative Historiography of Ancient Religions: How to Model the Spread of Religions in the Ancient Mediterranean", s Alešem Chalupou, Tomášem Glombem, Zdeňkem Pospíšilem, Adamem Mertelem a Zdeňkem Stachoněm)
  2017: Inaugurální konference Společnosti pro kulturní evoluci (CES), Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, Německo (referát: "The Role of Texts in the Stabilization of Pan-Mediterranean Religious Networks: A Case Study in Geospatial Computational Modeling of Ancient Religious History", s Tomášem Glombem a Vojtěchem Kašem)
  2016: Mezinárodní workshop "Network Theory and Computer Modeling in the Study of Religion", Eötvös Loránd University, Budapešť, Maďarsko (referát: "Between Luke and Marcion: Hypothesis Testing in the History of Christian Origins")
  2016: XIV. výroční konference EASR - speciální konference IAHR "Relocating Religion", Helsinki, Finsko (referát: "Centralized and Decentralized Networks in the Spread of Early Christianity: Mathematical Modeling of the Lukan and Marcionite Christianities", se Zdeňkem Pospíšilem)
  2015: Mezinárodní worshop "Network Theory, Cognitive Science, and Historiography", GSSCR - University of Toronto - MU, Kavala, Řecko (referát "Reductive Steps in the Construction of Network Models: The Lukan and Marcionite Christianities")
  2015: XXI. kongres IAHR "Dynamics of Religion: Past and Present", Erfurt, Německo (referát: "Pro-Jewish and Counter-Jewish Trends in the Spread of Early Christianity: Construction of Network Models")
  2015: Mezinárodní workshop GEHIR "Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis", MU, Brno, ČR (poster "Jewish and Non-Jewish Networks in the Spread of Early Christianity: A Case of the Marcionite and Lukan Christianity", se Zdeňkem Pospíšilem)
  2013: XII. výroční konference EASR "Religion, Migration, Mutation", Liverpool, Velká Británie (referát: "Center and Diaspora: The Role of Jerusalem in the Lukan Imagination")
  2012: Mezinárodní workshop "Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions after Postmodern and Postcolonial Criticism", Ústav religionistiky FF MU - ČSR, Brno, ČR (referát: "Religions of Ancient Israel according to Textual and Material Evidence")
  2012: XI. výroční konference EASR - speciální konference IAHR "Ends and Beginnings", Stockholm, Švédsko (referát "The End of Acts as a New Beginning? Tradition and Innovation in Lukan Writings")
  2011: X. výroční konference EASR "New Movements in Religions: Theories and Trends", Budapešť, Maďarsko (referát "Spatial Dimension of Early Christian Identity: Jerusalem in Lukan Writings")
  2010: IX. konference ISORECEA "Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe", Brno, ČR (referát "Social Grouping in Earliest Christian Texts")
  2010: Mezinárodní konference ANODOS "The Phenomena of Cultural Borders and Border Cultures across the Passage of Time: From the Bronze Age to the Late Antiquity", Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko (referát "Centrality and Cosmopolitism in the Lukan Imagination of Paul of Tarsus: A Case of Jerusalem")
  2010: XX. kongres IAHR "Religion: A Human Phenomenon", Toronto, Kanada (referát "Paul’s Conflict with the Jerusalem Judaizers at a Norm-Deviation Scale")
  2009: IX. výroční konference EASR "Religion in the History of European Culture", Messina, Itálie (referát: "Centrality of Jerusalem in the Earliest Christianity: A Case of Markan Apocalypse (Mark 13)")
  2008: VIII. výroční konference EASR "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions", MU, Brno, ČR (referát "Christian Origins in Perspective of Academic Study of Religions: The Concepts of Heikki Räisänen and Burton L. Mack")
  2007: VII. výroční konference EASR "Plurality and Representation: Religion in Education, Culture and Society", Brémy, Německo (referát "Two Typologies of the Late Antique Religions: Bruce J. Malina and Jonathan Z. Smith")
  2005: XXVII. kongres DVRG "Religion und Kritik: Das Kritikpotential der Religionen und der Religionswissenschaft", Bayreuth, Německo (referát "Jewish/Christian Criticism of the Second Temple as a Process of Socio-Cultural Adaptation")
  2001: XXV. kongres DVRG "Popularisierung und Mediatisierung von Religion", Lipsko, Německo (referát "Transformations of Jewish Identity and Their Reflections in Czech Media")
  2000: XVIII. kongres IAHR "The History of Religions: Origins and Visions", Durban, JAR (referát "The Academic Study of Religions in the Czech Republic: Retrospect and Prospect")
  1999: Speciální konference IAHR "The Academic Study of Religion During the Cold War, East and West", MU, Brno, ČR (referát "The Soviet School of Historians of Early Christianity and Its Influence in Former Czechoslovakia: The Question of Jesus’ Historicity")
  1999: Mezinárodní konference "Religious Minorities in Eastern Europe", Lipsko, Německo (referát "Early Christianity as a New Religious Movement")
  1995: XVII. kongres IAHR "Religion and Society", Mexico City, Mexiko (referát "On the Way to a Universal Messiah: The Downfall of Jerusalem as a Catalyzer of Religious Change")
  1995: Mezinárodní konference "The Old Testament as Inspiration in Culture", UK - ČSAV - Hebrew University - Israel Academy of Sciences and Humanities, Praha, ČR (referát "The Downfall of Jerusalem as a Religious Commotion and Inspiration")
  1995: Speciální konference IAHR "Religions in Contact", MU, Brno, ČR (referát "Early Christian Concept of the Others: A Case of Syria")
  1994: Mezinárodní konference ECC "Christianity - Judaism - Islam in Europe at the End of the 20th Century", European Cultural Club, Praha, ČR (referát "Intercultural Communication in Early Christianity: Contemporary Perspectives")
  1992: Mezinárodní konference SSN "Bible and Its Traditions - Bible in Intercultural Communication", Bechyně, ČR (referát ""Hebraioi" and "Hellenistai": Early Christianity as an Intercultural Communication and Synthesis")
  1992: Speciální konference IAHR "Methodology in the Study of Religion", Aarhus, Dánsko (vystoupení v diskusi)
  1991: Speciální konference IAHR "Religious Transformations and Socio-Political Change", Burlington, USA (referát "John Paul II and Mikhail Gorbachev: The Process of Globalization in Multidimensional Comparison")
  1990: XVI. kongres IAHR "The Notion of Religion in Comparative Research", Řím, Itálie (vystoupení v diskusi)
 • Účast na lokálních konferencích:
  2018: XVIII. ročník konference "Kognice a umělý život", Brno, ČR (referát "Šíření křesťanství v antickém Středomoří", s Vojtěchem Kašem, Zdeňkem Pospíšilem, Adamem Mertelem, Janem Fouskem a Evou Výtvarovou)
  2006: IV. konference CERES/SSŠN "Religious Change", Bratislava, SR (referát "Continuity and Discontinuity of the Jerusalem Temple: Locative and Utopian Aspects")
  2005: III. konference CERES/ČSSN "Náboženství a tělo", Brno, ČR (vystoupení v diskusi)
  2004: Národní konference "Moderní sakrální architektura", VUT, Brno, ČR (referát "Náboženství a posvátný prostor")
  2004: II. konference CERES/ČSSN "Náboženství a jídlo", Pardubice, ČR (referát "Večeře Páně v Korintu (1 K 11,17-34)")
  2003: I. konference CERES/SSŠN "Cesty na druhý svet: Sémantika pohrebného ritu", Bratislava, Slovensko (referát "Hromadná sebevražda v Masadě a proměny její interpretace")
  1997: Národní konference ČSSN "Fenomenologie kultovního předmětu - hermeneutika předmětu kultu", FF MU, Brno, ČR (referát "Proměny kříže v raném křesťanství")
  1997: Národní konference SSŠN "Religionistika a teológia naboženstiev", FF UK, Bratislava, Slovensko (referát "Naturalizující pokusy o vymezení náboženství")
  1993: Národní konference ČSSN "Česká bible v dějinách evropské kultury", MU, Brno, ČR (vystoupení v diskusi)
  1990: Národní konference SSN "Stav a perspektivy studia náboženství v Československu", Liblice, ČSFR (vystoupení v diskusi)
 • Výuka na zahraničních univerzitách:
  2020: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, bloková výuka 1 měsíc (CEEPUS)
  2011: Jagellonská univerzita, Krakov, Polsko, bloková výuka, 1 měsíc (CEEPUS)
  2008: Lipská univerzita, Lipsko, Německo, bloková výuka, 1 týden (ERASMUS)
  2008: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, bloková výuka, 1 měsíc (CEEPUS)
  2007: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, bloková výuka, 1 měsíc (CEEPUS)
  2006: Univerzita Szeged, Maďarsko, bloková výuka, 1 měsíc (CEEPUS)
  2005: Vídeňská univerzita, Vídeň, Rakousko, bloková výuka, 1 měsíc (CEEPUS)
  2004: Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko, bloková výuka 1 měsíc (CEEPUS)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Organizace mezinárodních konferencí:
  2008: VIII. konference EASR "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions", Brno, ČR, koordinátor sekce, člen organizačního výboru
  2000: XVIII. kongres IAHR "The History of Religions: Origins and Visions", Durban, JAR, koordinátor sekce
  1999: konference IAHR "The Academic Study of Religion During the Cold War, East and West", Brno, ČR, člen organizačního výboru
  1994: konference IAHR "Religions in Contact", Brno, ČR, člen organizačního výboru
  1992: konference ČSSN "The Bible in Cultural Context", Bechyně, ČR, člen organizačního výboru
 • Redakce konferenčních sborníků:
  2001: The Academic Study of Religion During the Cold War, East and West, New York et al. - Bern et al.: Peter Lang (s Ivou Doležalovou a Lutherem H. Martinem)
  1996: Religions in Contact: Selected Proceedings of the Special IAHR Conference held in Brno, August 23-26, 1994, Brno: ČSSN - MU (s Ivou Doležalovou a Břetislavem Horynou)
  1994: Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno: ČSSN - MU (s Helenou Pavlincovou)
  1994: The Bible in Cultural Context, Brno: ČSSN - MU (s Helenou Pavlincovou)
  1990: Stav a perspektivy studia náboženství v Československu, Brno: ÚVSV ČSAV (s Janem Hellerem a Helenou Pavlincovou)
 • Pozvání k přednáškám:
  1996: University of Vermont, Burlington, VT, USA
 • Překlady:
  1997: Luther H. Martin, Helénistická náboženství, Brno: Masarykova univerzita 1997 (s Ivou Doležalovou)
Vybrané publikace
 • MERTEL, Adam, Zdeněk STACHOŇ, Tomáš GLOMB, Tomáš HAMPEJS, Vojtěch KAŠE, Aleš CHALUPA a Dalibor PAPOUŠEK. The role of spatial visual analysis in historical religious studies. Geografie - Sborník České geografické společnosti. PRAGUE: CZECH GEOGRAPHIC SOC, 2019, roč. 124, č. 3, s. 265-280. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2019124030265. URL info
 • KAŠE, Vojtěch, Tomáš GLOMB a Dalibor PAPOUŠEK. The role of texts in the stabilization of pan-Mediterranean religious networks: A case study in geospatial computational modeling of ancient religious history. In Inaugural CES Conference, Max Planck Institute for the Science of Human History, Jena, 12.-15. 9. 2017. 2017. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Počátky křesťanství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 149 s. ISBN 978-80-210-6920-6. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Cesta Izraele k monoteismu. In Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-25. ISBN 978-80-210-7199-5. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Písmo a zákon v dějinách judaismu. In Náboženství světa I : Západní tradice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 45-59. ISBN 978-80-210-7199-5. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Pád Jeruzalémského chrámu a konec světa. In Konec světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-21. ISBN 978-80-210-6951-0. Digitální knihovna FF MU info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Centrality and cosmopolitism in the Lukan imagination of Paul of Tarsus : a case of Jerusalem. In Anodos : studies of the ancient world 10/2010. 1. vyd. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011. s. 247-254. ISBN 978-80-8082-500-3. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Evropa a židovská diaspora. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt (eds.). Identity v konfrontaci : multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 101-120. ISBN 978-80-210-5558-2. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. "Nezůstane kámen na kameni" : Pád Jeruzaléma v Markově evangeliu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 2, s. 127-162. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Continuity and discontinuity of the Jerusalem temple : locative and utopian aspects. In Milan Kováč - Tomáš Gál (eds.). Religious change. 1. vyd. Bratislava: Chronos, 2010. s. 15-25. ISBN 80-89027-15-6. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Český překlad novozákonních apokryfů. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2007, roč. 15, č. 2, s. 282-286. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, roč. 14, č. 2, s. 207-224. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Dobrovolná smrt obránců Masady a proměny její interpretace. In KOVÁČ, Milan, Attila KOVÁCS a Tatiana PODOLINSKÁ. Cesty na druhý svet : smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. 1. vyd. Bratislava: CERES, 2005. s. 196-208. ISBN 80-89027-15-6. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Náboženství a posvátný prostor. In VAVERKA, Jiří. Moderní sakrální stavby. 1. vyd. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2004. s. 6-12. ISBN 80-214-2791-4. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. 305 hesel v oddílech "Judaismus" a "Křesťanství". In PAVLINCOVÁ, Helena, Břetislav HORYNA, Miloš MENDEL a Dalibor PAPOUŠEK. Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. s. 35 passim, 195 s. ---. ISBN 80-7182-165-9. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, roč. 10, č. 1, s. 95-112. ISSN 1210-3640. online info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. The Soviet school of historians of early Christianity and its influence in former Czechoslovakia: the question of Jesus' historicity. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN a Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. s. 119-135. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Byl Pavel "lysým mužem"? : K prosopografii Pavla z Tarsu a sedmdesátinám Pavla Spunara. In KROUPA, Jiří K. Septuaginta Paulo Spunar oblata (70+2). 1. vyd. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2000. s. 16-20. ISBN 80-85917-74-2. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Naturalizující pokusy o vymezení náboženství. In KOMOROVSKÝ, Ján. Religionistika a teológia náboženstiev: zborník z vedeckej konferencie Filozofickej fakulty UK a Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 1999. s. 101-107. ISBN 80-223-1371-8. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Pella a Javne: dvě legendy o kontinuitě. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 1998, roč. 6, č. 2, s. 167-188. ISSN 1210-3640. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Early Christian concept of the others: a case of Syria. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Břetislav HORYNA a Dalibor PAPOUŠEK. Religions in contact: selected proceedings of the special IAHR conference held in Brno, August 23-26, 1994. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1996. s. 87-90. ISBN 80-210-1441-5. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Obnova české religionistiky. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1995, roč. 25, č. 54, s. 194-196. ISSN 0323-2220. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. Intercultural communication in early Christianity: contemporary perspectives. In GÁL, Fedor a Jitka PUŠOVÁ. International symposium Christianity - Judaism - Islam: Europe at the close of the 20th century. 1st ed. Prague: European Cultural Club, 1994. s. 121-125. ISBN 80-85212-26-9. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. "Hebraioi" and "Hellenistai": early Christianity as an intercultural communication and synthesis. In PAVLINCOVÁ, Helena a Dalibor PAPOUŠEK. The Bible in cultural context. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions - Masaryk University, 1994. s. 227-228. ISBN 80-901823-0-5. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. John Paul II and Mikhail Gorbachev: the process of globalization in multidimensional comparison. In MARTIN, Luther. Religious transformations and socio-political change: eastern Europe and Latin America. 1st ed. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 1993. s. 97-107. Religion and Society; vol. 33. ISBN 3-11-013734-8. info
 • PAPOUŠEK, Dalibor. K problému globalizace sociálního učení katolicismu. In SVOBODA, Jiří. Křesťanství a globální problémy: sborník referátů. 1. vyd. Brno: Ústav pro výzkum společenského vědomí ČSAV, 1990. s. 2-10. info

17. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info