Ing. Markéta Novotná, Ph.D.


kancelář: 432
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1784
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Markéta Novotná
Pracoviště
 • Katedra regionální ekonomie a správy
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doktorský stupeň, obor Veřejná ekonomie, Ph.D., Destination Governance, ESF MU
 • 2014: magisterský stupeň, obor Regionální rozvoj a správa, Ing., Proces řízení destinace a jeho zkvalitňování - případová studie Rakousko, ESF MU
 • 2012: bakalářský stupeň, obor Regionální rozvoj a cestovní ruch, Bc., Směry výzkumu cestovního ruchu - oblast politiky cestovního ruchu, ESF MU
 • 2009: maturita, osmileté všeobecné studium, Gymnázium Třebíč
Přehled zaměstnání
 • 2018 – dosud: ESF MU, odborná asistentka
 • 2016 – 2018: ESF MU, asistentka
 • 2015 – 2018: CEITEC, finanční manažerka
 • 2013 – 2015: CEITEC, asistentka projektu
 • 2007 – 2013: MKS Třebíč, průvodkyně, pracovnice infocentra
Pedagogická činnost
 • Cestovní ruch
 • Udržitelný cestovní ruch
 • Politiky cestovního ruchu
 • Management cestovního ruchu
 • Vedení bakalářských a diplomových prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • destination governance
 • social network analysis
 • sustainability
 • consumer behaviour
 • destination management
Vybrané publikace
 • KUNC, Josef, Vlastimil REICHEL a Markéta NOVOTNÁ. Modelling Frequency of Visits to the Shopping Centres as a Part of Consumer´s Preferences: Case Study from the Czech Republic. International Journal of Retail & Distribution Management, Emerald Group Publishing Ltd., 2020. ISSN 0959-0552. doi:10.1108/IJRDM-04-2019-0130. info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Luxury tourists and their preferences: Perspectives in the Czech Republic. Tourism : An International Interdisciplinary Journal, Institute for Tourism, Zagreb, 2019, roč. 67, č. 1, s. 90-95. ISSN 1332-7461. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Behaviour of Stakeholders in Different Destination Networks – Three Cases from the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno: Mendel University in Brno, Czech Republic, 2019, roč. 67, č. 2, s. 535-544. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201967020535. URL info
 • KUBÍČKOVÁ, Helena a Markéta NOVOTNÁ. Historické památky ve venkovských oblastech - výzvy pro další rozvoj destinace. In Ivica Linderová. 14. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019. s. 156-165, 10 s. ISBN 978-80-88064-42-8. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta a Josef KUNC. Experiences Matter! Luxury Tourism Consumption Patterns and Motivation of the Czech Affluent Society. Deturope, 2019, roč. 11, č. 2, s. 121-142. ISSN 1821-2506. URL info
 • NOVOTNÁ, Markéta, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC a Helena KUBÍČKOVÁ. Special Interest Tourism in the Czech Republic: Introduction and Overview. Czech Journal of Tourism, Masarykova univerzita, 2019, roč. 8, č. 1, s. 49-63. ISSN 1805-3580. doi:10.2478/cjot-2019-0004. URL info
 • ŠAUER, Martin a Markéta NOVOTNÁ. Tourist Flows between Central European Metropolises (in the Context of Metropolisation Processes). Geographia Technica, Cluj University Press, 2018, roč. 13, č. 2, s. 125-137. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2018.132.10. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Analýza spolupráce v cestovním ruchu z pohledu síťových charakteristik. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 660-666, 7 s. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-86. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Andrea HOLEŠINSKÁ. Networking in a destination from the perspective of virtual relationships and their spatial dimension. Geographia Technica, Cluj University Press, 2017, roč. 12, č. 2, s. 10-19. ISSN 1842-5135. doi:10.21163/GT_2017.122.02. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Služby cestovního ruchu a řízení jejich kvality: zaměření na úlohu veřejného sektoru. Studia turistica, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 7-17. ISSN 1804-252X. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Význam turistických místních poplatků ve venkovských horských střediscích cestovního ruchu. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, 2017. s. 67-77, 11 s. ISBN 978-80-7509-548-0. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Využití teorie her v konceptu destination governance. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 962-968, 7 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-124. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Network structures and their impact on destination competitiveness – a case study of Vsacko (Czech Republic). In Sustainability of Rural Areas in Practice. Conference Proceedings from International Scientific Conference. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2016. s. 123-132, 10 s. ISBN 978-80-552-1574-7. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta a Šárka FRÁNKOVÁ. Význam síťování pro inovační politiku. In Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2016. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 77-89, 13 s. ISBN 978-80-7509-459-9. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. Výzkumná témata v politice cestovního ruchu. In RNDr. Mgr. Stanislava Pachrová, Ph.D., Ing. Bc. Martina Doležalová. 10. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 22-33, 12 s. ISBN 978-80-88064-09-1. URL info
 • BOBKOVÁ, Markéta. The Process of Managing a Destination in Lower and Upper Austria. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2015, IV, č. 1, s. 5-25. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015-0001. URL info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta BOBKOVÁ. Destination networks as a tool for minimizing risk and improving the performance of a destination. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 90-102. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2015­­-0006. info
 • HOLEŠINSKÁ, Andrea a Markéta NOVOTNÁ. Tourism destination governance v kontextu teoretických poznatků. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 796-801, 6 s. ISBN 978-80-210-6840-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-103. info

26. 2. 2020