prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Státní zdravotní ústav Praha
Obor řízení Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 18. 1. 2001
Datum ukončení řízení 20. 2. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Vladimír Janout,CSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Kamil Provazník, DrSc. (UK - 3.Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jindřiška Šmejkalová, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info