doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

docent – Katedra sociální pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5010
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5855
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 1. 2006
Datum ukončení řízení 1. 7. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Milan Přadka, DrSc. (Evropský polytechnický institut Kunovice)
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 6. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií)
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 6. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info