doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.

docent – Katedra ekonomie


kancelář: 513
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8790
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Libor Žídek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2006
Datum ukončení řízení 1. 6. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Transformace české ekonomiky
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. (VŠB-TU Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Robert Holman, CSc. (Česká národní banka)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (VŠEM Praha)
prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. (VŠE Praha, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info