RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.


kancelář: A305
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  narozen 23. března 1976 v Boskovicích, ženatý, 3 děti.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta informatiky
  Katedra programových systémů a komunikací
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  e-mail: oslejsek@fi.muni.cz, tel.: +420-549 496 121
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: RNDr z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, rigorózní práce na téma "Softwarové architektury v počítačové grafice".
 • 2004: PhD z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, disertační práce na téma "Generic Rendering Architecture".
 • 1999: Mgr z informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, diplomová práce na téma "Object-oriented Decomposition of Global Illumination".
Přehled zaměstnání
 • 04/2004 - dosud: Odborný asistent na Fakultě informatiky MU.
 • 03/1998 - dosud: Systémový administrátor na Fakultě sociálních studií MU.
 • 01/2013 - 08/2015: Proděkan pro propagaci a celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU.
 • 10/2001 - 12/2001: Výzkumník, KPSK, FI MU
 • 05/2000 - 08/2000: Výzkumně-vývojový pracovník, KPSK, FI MU
 • 04/1999 - 06/1999: Výzkumník, KPSK, FI MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • PA103 Objektové metody návrhu informačních systémů (2005 - dosud)
 • PB162 Programování v jazyce Java (2004 - dosud)
 • PB007 Analýza a návrh systémů (2001 - 2009)
 • Cvičení a laboratorní cvičení:
 • PB162 Programování v jazyce Java (2004 - dosud)
 • PV167 Projekt z objektového návrhu informačních systémů (2005 - dosud)
 • PB007 Analýza a návrh systémů (2001 - 2009)
 • P009 Základy počítačové grafiky (2001 - 2002)
 • Semináře:
 • PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (2009 - dosud)
 • DTEDI Příprava tezí disertační práce (2010 - dosud)
 • Tutoriály a zvané přednášky:
 • 2006: OpenGL Fundamentals (Erasmus+ Mobility Program, praktický 16-hodinový kurz, Free University of Bolzano-Bozen, Itálie)
 • Unified Modeling Language (praktický kurz pro průmyslového partnera FI)
 • Vedení studentů:
 • Od roku 2004 vedoucí a konzultant více jak 130 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací
 • Od roku 2013 školitel-konzultant 3 doktorských studentů
 • Oponent tezí disertační práce Filipa Andrese (2007)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Člen laboratoře Lasaris (Laboratory of Software Architectures and Information Systems), vedoucí výzkumné skupiny zabývající se analýzami bezpečnostních cvičení. V rámci výzkumu se snažíme vyvinout techniky umožňující uživatelům porozumět velkým nebo nestrukturovaným datům prostřednictvím interaktivních technik. Pohybujeme se v oblasti explorativní datové analýzy, webových vizualizací, multi-modálních interakcí a adaptivních uživatelských rozhraní. Výzkumná témata:
 • Monitoring bezpečnostních dat, jejich ukládání a sémantické modelování.
 • Techniky pro explorativní forenzní analýzu bezpečnostních dat.
 • Vizualizační techniky pro situační povědomí.
 • Poskytování vhledu do bezpečnostních hrozeb skrze interaktivní vizualizace.
 • Praktická bezpečnostní cvičení a jejich evaluace.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1.1.2018 - 31.7.2018: University of Bergen (sabbatical)
 • 25. 5. 2015 – 5. 6. 2015: Free University of Bozen-Bolzano, Bolzano, Erasmus+, ITA
  • Bloková výuka kurzu OpenGL Fundamentals.
 • 21. 4. 2005 – 22. 5. 2005: Vienna University of Technology, Wien, AUT
  • Měsíční výzkumná stáž/One month researech fellowship: The Institute of Computer Graphics and Algorithms, Computer Graphics Group, Vienna University of Technology.
Univerzitní aktivity
 • 2014 - dosud: Ambasador soutěže IT-SPY na FI a člen hodnotící komise
 • 2014 - 2015: Člen Rady pro průmyslovou spolupráci CERIT
 • 2013 - 2015: Proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU
 • 2012 - 2014: Člen komise pro hodnocení projektů FRVŠ
 • 2008 - dosud: Konzultant a kontaktní osoba firem v rámci Sdružení průmyslových partnerů FI
 • 2004 - 2015: Osoba zodpovědná za propagaci FI vůči středním školám a zájemcům o studium
Projekty
 • Výzkumné projekty
 • 2020 - 2022: Research of New Technologies to Increase the Capabilities of Cybersecurity Experts. MV ČR, grand č. VI20202022158. Role: Vedoucí výstupu č. 2 - Software pro sběr a vyhodnocení dat z bezpečnostních her.
 • 2018 - 2022: CyberSecurity, CyberCrime and Critical Information Infrastructures Center of Excellence. MŠMT ČR, grand č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2018 - 2020: TEVOGS – Vehicle onboard guidance system. MPO ČR, grand č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010327. Role: Člen řešitelského týmu
 • 2016 - 2019: Simulation, detection, and mitigation of cyber threats endangering critical infrastructure. MV ČR, grant č. VI20162019014. Role: Spoluřešitel za FI.
 • 2013 - 2015: Cybernetic Proving Ground (KYPO). MV ČR, grant č. VG20132015103. Role: Spoluřešitel za FI.
 • 2009 - 2011: Triangulated models in service of haptic and virtual reality. GA ČR, grant č. 201/09/0097. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2007 - 2010: Dialogue generation of web presentations and graphics for visually impaired people. GA ČR, grant č. 201/07/0881. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2006 - 2011: CPG – Center of Computer Graphics. MŠMT, grant č. LC06008. Role: Člen výzkumného týmu.
 • 2006 - 2008: Generic OO Architectures in the Computer Graphics and Virtual Reality. GA ČR, grant č. 201/06/P247. Role: Hlavní řešitel (post-doc grant).
 • 1999 - 2004: Human-computer interaction, dialog systems and assistive technologies. MŠMT, grant č. VZ MSM 143300003. Role: Podíl na řešení (juniorní výzkumník).
 • Aplikovaný výzkum, expertní studie
 • 2013, 2015, 2016: Expert studies and qualified price estimations of a unified security system in Prague. Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy.
 • 2014: Mobilní řešení na pořízení dat související s montáží elektroměrů v terénu. Investor: E.ON Servisní s.r.o. Zadavatel: TakePlace company.
 • 2010: Studie proveditelnosti ve Fakultní nemocnici Brno z pohledu implementace nového nemocničního informačního systému FN u svaté Anny. Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno.
 • 2008 - 2010: Establishment of Czech IPPC information system. Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, grant č. SP/4H5/173/08.
 • 2010: Analysis and Modification of CRM System and Formulation of Required Business Processes. Inovační voucher spolufinancovaný magistrátem města Brna a průmyslovým partnerem KeyTech, s.r.o.
 • Rozvojové projekty
 • 2014 - 2015: Popularizace vědy a výzkumu v přírodních vědách a matematice s využitím potenciálu MU. MŠMT, grant č. CZ.1.07/2.3.00/45.0018. Role: Spoluřešitel.
 • 2011 - 2013: Innovation of the Applied Informatics Bachelor Study Programme towards the Social Informatics. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.2.00/15.0184. Role: Podíl na řešení, inovace kurzu PB162.
 • 2010 -2013: Innovation of PhD study programmes of the Faculty of Informatics Masaryk University. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.2.00/15.0196. Role: Podíl na řešení, vytvoření kurzu DTEDI.
 • 2010 - 2013: Platform for cooperation in research and education with FI MU in data processing. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.4.00/12.0049. Role: Podíl na řešení, spolupráce s průmyslovými partnery IBA CZ a oXy Online.
 • 2009 - 2012: Innovation of Master’s study programmes of the Faculty of Informatics Masaryk University. MŠMT a Evropský sociální fond, grant č. CZ.1.07/2.2.00/07.0457. Role: Podíl na řešení, inovace kurzů PA103 a PV167.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2016: Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu za projekt Kyber polygonu (KYPO)
Vybrané publikace
 • OŠLEJŠEK, Radek, Vít RUSŇÁK, Karolína DOČKALOVÁ BURSKÁ, Valdemar ŠVÁBENSKÝ, Jan VYKOPAL a Jakub ČEGAN. Conceptual Model of Visual Analytics for Hands-on Cybersecurity Training. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2020. ISSN 1077-2626. doi:10.1109/TVCG.2020.2977336. info
 • OŠLEJŠEK, Radek a Tomáš PITNER. Optimization of Cyber Defense Exercises Using Balanced Software Development Methodology. International Journal of Information Technologies and Systems Approach, IGI Global, 2020. ISSN 1935-570X. info
 • DAŇA, Josef, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Simulating the Impact of Cooperation and Management Strategies on Stress and Economic Performance. In Tung Bui. Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences. USA: University of Hawaii at Manoa, 2019. s. 6569-6578, 10 s. ISBN 978-0-9981331-2-6. doi:10.24251/HICSS.2019.787. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Vít RUSŇÁK, Karolína BURSKÁ, Valdemar ŠVÁBENSKÝ a Jan VYKOPAL. Visual Feedback for Players of Multi-Level Capture the Flag Games: Field Usability Study. In 2019 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec). 2019. 11 s. Preprint na ArXiv.org info
 • VYKOPAL, Jan, Radek OŠLEJŠEK, Karolína BURSKÁ a Kristína ZÁKOPČANOVÁ. Timely Feedback in Unstructured Cybersecurity Exercises. In Proceedings of Special Interest Group on Computer Science Education, Baltimore, Maryland, USA, February 21–24, 2018(SIGCSE’18). New York, NY, USA: ACM, 2018. s. 173-178, 6 s. ISBN 978-1-4503-5103-4. doi:10.1145/3159450.3159561. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek. Cyber Ranges as Platforms for Research in Cyber Security. In Visual Computing Forum, Department of Informatics, University of Bergen. 2018. URL info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Jan VYKOPAL, Karolína BURSKÁ a Vít RUSŇÁK. Evaluation of Cyber Defense Exercises Using Visual Analytics Process. In Proceedings of the 48th IEEE Frontiers in Education Conference (FIE'18). San Jose, California, USA: IEEE, 2018. s. 1-9, 9 s. ISBN 978-1-5386-1173-9. doi:10.1109/FIE.2018.8659299. info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Dalibor TOTH, Zdenek EICHLER a Karolína BURSKÁ. Towards a Unified Data Storage and Generic Visualizations in Cyber Ranges. In Mark Scanlon, Nhien-An Le-Khac. Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security ECCWS 2017. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 298-306, 9 s. ISBN 978-1-911218-43-2. URL info
 • VYKOPAL, Jan, Radek OŠLEJŠEK, Pavel ČELEDA, Martin VIZVÁRY a Daniel TOVARŇÁK. KYPO Cyber Range: Design and Use Cases. In Cardoso J.,Cardoso J.,Maciaszek L.,Maciaszek L.,van Sinderen M.,Cabello E.. Proceedings of the 12th International Conference on Software Technologies - Volume 1: ICSOFT. Madrid, Spain: SciTePress, 2017. s. 310-321, 12 s. ISBN 978-989-758-262-2. doi:10.5220/0006428203100321. URL info
 • VYKOPAL, Jan, Martin VIZVÁRY, Radek OŠLEJŠEK, Pavel ČELEDA a Daniel TOVARŇÁK. Lessons Learned From Complex Hands-on Defence Exercises in a Cyber Range. In 2017 IEEE Frontiers in Education Conference. Indianapolis, IN, USA: IEEE, 2017. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-1-5090-5919-5. doi:10.1109/FIE.2017.8190713. URL info
 • EICHLER, Zdenek, Radek OŠLEJŠEK a Dalibor TOTH. KYPO: A Tool for Collaborative Study of Cyberattacks in Safe Cloud Environment. In HCI International 2015: Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust. LNCS, vol. 9190. Los Angeles: Springer International Publishing, 2015. s. 190-199, 10 s. ISBN 978-3-319-20375-1. doi:10.1007/978-3-319-20376-8_17. URL info
 • ČEGAN, Jakub, Pavel ČELEDA, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Jan VYKOPAL, Martin VIZVÁRY, Radek OŠLEJŠEK, Zdenek EICHLER, Dalibor TOTH, Milan ČERMÁK, Jan SOUKAL, Tomáš REBOK, Václav RAČANSKÝ, Ivo NUTÁR a Dušan LAGO. KYPO - Kybernetický polygon. 2015. KYPO - Cybernetic Proving Ground description & information info
 • OŠLEJŠEK, Radek, Zdenek EICHLER, Dalibor TOTH, Pavel ČELEDA, Jakub ČEGAN, Tomáš JIRSÍK, Tomáš PLESNÍK, Michal PROCHÁZKA, Petr VELAN, Martin VIZVÁRY a Jan VYKOPAL. Software pro vizualizaci virtuálního prostředí KYPO. 2015. Software for visualization of KYPO environment description & information info
 • HAMŘÍK, Pavel, Ivan KOPEČEK, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Dialogue-based Information Retrieval from Images. In Computers Helping People with Special Needs:14th International Conference, ICCHP 2014. LNCS, vol. 8547. Switzerland: Springer International Publishing, 2014. s. 85-92, 8 s. ISBN 978-3-319-08595-1. doi:10.1007/978-3-319-08596-8_13. info
 • KOPEČEK, Ivan, Radek OŠLEJŠEK a Jaromír PLHÁK. Integrating Dialogue Systems with Images. In Text, Speech and Dialogue. 15th International Conference, TSD 2012. Berlin Heidelber: Springer-Verlag, 2012. s. 632-639, 8 s. ISBN 978-3-642-32789-6. doi:10.1007/978-3-642-32790-2_77. info
 • BENEŠ, Nikola, Barbora BÜHNOVÁ, Ivana ČERNÁ a Radek OŠLEJŠEK. Reliability analysis in component-based development via probabilistic model checking. In Proceedings of the 15th ACM SIGSOFT symposium on Component Based Software Engineering (CBSE '12). New York, NY, USA: ACM, 2012. s. 83-92, 10 s. ISBN 978-1-4503-1345-2. doi:10.1145/2304736.2304752. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Communicative Images. In Smart Graphics, 11th International Symposium. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2011. s. 163-173, 11 s. ISBN 978-3-642-22570-3. doi:10.1007/978-3-642-22571-0_19. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Annotating and Describing Pictures -- Applications in E-learning and Accessibility of Graphics. In Computers Helping People with Special Needs: 12th International Conference, ICCHP 2010. Berlin: Springer-Verlag, 2010. s. 124-130, 7 s. ISBN 978-3-642-14096-9. doi:10.1007/978-3-642-14097-6_21. info
 • BÁRTEK, Luděk, Radek OŠLEJŠEK a Tomáš PITNER. Is Accessibility an Issue in the Knowledge Society? Modern Web Applications in the Ligth of Accessibility. In Organizational, Business and Technological Aspects of the Knowledge Society. Heidlberg: Springer, 2010. s. 359-364, 6 s. ISBN 978-3-642-16323-4. doi:10.1007/978-3-642-16324-1_40. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Accessibility of Graphics and E-learning. In Proceedings of the Second International Conference on ICT & Accessibility. Hammamet: Art Print, 2009. s. 157-165, 9 s. ISBN 978-9973-37-516-2. info
 • OŠLEJŠEK, Radek. Annotation of Pictures by Means of Graphical Ontologies. In Proceedings of the 2009 International Conference on Internet Computing ICOMP 2009. USA: CSREA Press, 2009. s. 296-300, 5 s. ISBN 1-60132-110-4. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. GATE to Accessibility of Computer Graphics. In Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008. Berlin: Springer-Verlag, 2008. s. 295-302, 8 s. ISBN 978-3-540-70539-0. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Dialogue-Based Processing of Graphics and Graphical Ontologies. In Text, Speech and Dialogue. Proceedings of 11th International Conference. Berlin: Springer, 2008. s. 601-608, 8 s. ISBN 978-3-540-87390-7. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Hybrid Approach to Sonification of Color Images. In The 2008 International Conference on Convergence and Hybrid Information Technology. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. s. 722-727, 6 s. ISBN 978-0-7695-3407-7. info
 • BÁRTEK, Luděk, Ivan KOPEČEK a Radek OŠLEJŠEK. Setting Layout in Dialogue Generating Web Pages. In Text, Speech and Dialogue. 10th International Conference, Pilsen, Proceedings. Berlin: Springer, 2007. s. 613-620, 8 s. ISBN 3-540-74627-7. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. Creating Pictures by Dialogue. In Computers Helping People with Special Needs: 10th International Conference, ICCHP 2006. Berlin: Springer-Verlag, 2006. s. 61-68, 8 s. ISBN 3-540-36020-4. info
 • KOPEČEK, Ivan a Radek OŠLEJŠEK. The Blind and Creating Computer Graphics. In Proceedings of the Second IASTED International Conference on Computational Intelligence. Anaheim, Calgary, Zurich: ACTA Press, 2006. s. 343-348, 6 s. ISBN 0-88986-602-3. info
 • OŠLEJŠEK, Radek a Jiří SOCHOR. A Flexible, Low-Level Scene Graph Traversal with Explorers. In Spring Conference on Computer Graphics 2005. Bratislava, Slovakia: Comenius University, 2005. s. 194-201, 8 s. ISBN 80-223-2057-9. info
 • FLASAR, Jan, Luděk POKLUDA, Radek OŠLEJŠEK, Pavel KOLČÁREK a Jiří SOCHOR. VRECKO: Virtual Reality Framework. In Theory and Practice of Computer Graphics 2005. 1. vyd. Canterbury: Eurographics Association, 2005. s. 203-208, 6 s. ISBN 3-905673-56-8. info
 • OŠLEJŠEK, Radek a Jiří SOCHOR. Generic Graphics Architecture. In Conference Proceedings 2003 Theory and Practice of Computer Graphics. 1. vyd. Birmingham: IEEE Computer Society, 2003. s. 105-112, 8 s. ISBN 0-7695-1942-3. URL info

11. 12. 2019