doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení LF UPJŠ Košice
Obor jmenování Histologie a embryologie
Datum zahájení 21. 9. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Václav Lichnovský, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof.MVDr. František Tichý, CSc. (VFU Brno)
doc. MUdr. Kamil Belej, CSc. (UK Martin - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 12. 2009
Datum zasedání VR fakulty 17. 12. 2009
Datum zasedání VR MU 16. 3. 2010
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 8. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info