RNDr. Vladimír Štill


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Kolegium děkana Fakulta informatiky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra teorie programováníFakulta informatiky (externí spolupráce)
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Katedra teorie programováníFakulta informatiky (externí spolupráce)
Fakulta / Pracoviště MU Katedra teorie programováníFakulta informatiky (Externí výuka)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 373979
Interní informace Inet MU IS MU