prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Vedoucí pracoviště – Centrum analýzy biomedicínského obrazu


Kancelář: A311
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4023
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Modern tools for automated high-resolution image acquisition and processing in the research of the spatial organization of the cell nucleus
Datum zahájení 4. 3. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (KSI MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FE ČVUT Praha)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
Oponenti prof. Horst Bischof (TU Graz, Austria)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FE ČVUT Praha)
RNDr. Jiří Janáček, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 10. 2002
Datum zasedání VR fakulty 8. 10. 2002
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 11. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor jmenování Informatika
Datum zahájení 12. 11. 2010
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2011
Datum zasedání VR fakulty 25. 3. 2011
Datum zasedání VR MU 24. 5. 2011
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 2. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info