prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Centrum analýzy biomedicínského obrazu


kancelář: A311
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4023
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 3. 2002
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Modern tools for automated high-resolution image acquisition and processing in the research of the spatial organization of the cell nucleus
Oponenti habilitační práce prof. Horst Bischof (TU Graz, Austria)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FE ČVUT Praha)
RNDr. Jiří Janáček, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 10. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. (KSI MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FE ČVUT Praha)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 10. 2002
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2010
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2011
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info