RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra environmentálních studií


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

telefon: 549 49 3005
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Naďa Johanisová, narozena 28. 2. 1956 v Praze, rozvedená, jedna dcera
Pracoviště
 • Katedra environmentálních studií
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10
  602 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Titul PhD na FSS MU, obor: humanitní environmentalistika
 • 2003: Roční postgraduální kurs Human Ecology v Centre for Human Ecology, Edinburgh (Postgradualte diploma, distinction)
 • 1982: Rigorózní zkouška (titul RNDr), Přírodovědecká fakulta UK, Praha, obor: biologie
 • 1975-1980: Přírodovědecká fakulta UK,Praha, obor: biologie
Přehled zaměstnání
 • 2005-dosud: Odborná asistentka, Fakulta sociálních studií MU Brno
 • 1998-2007: Odborná asistentka, Pedagogická fakulta JčU České Budějovice
 • 1990-1996: Ředitelka nevládní environmentální organizace Rosa v Českých Budějovicích
 • 1989: Samostatná odborná pracovnice, Správa CHKO Třeboňsko
 • 1982-1989: Samostatná odborná pracovnice, Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice
 • 1980-1982: Bioložka, Středočeské Muzeum Roztoky u Prahy
Pedagogická činnost
 • Výuka ekonomicko-environmentálně zaměřených předmětů v bakalářském a magisterském programu na FSS MU
 • Výuka na Pedagogické fakultě JčU (1996-2007), bloková výuka na Vrije Universiteit Brussel (2007-2010), University of Cardiff (2011), Universidad Autonoma de Barcelona (2012 - 2013), Technická univerzita vo Zvoleně (2014 - 2015)
 • • Vedení bakalářských a magisterských diplomových prací na FSS MU, PedF JčU a Vrije Universiteit Brussel, vedoucí a konzultantka doktorských prací (v současnosti Vienna University of Economics and Business)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dlouhodobě mě zajímají kritické přístupy k ekonomii středního proudu a heterodoxní ekonomické směry, zejména ekologická ekonomie a nerůst. V rámci PhD studia jsem se zaměřila na komparaci britských a českých sociálních podniků (shrnuto též v mé knize Living in the Cracks,http://www.feasta.org/documents/living_in_the_cracks/). V současné době se zajímám o alternativní ekonomické projekty (včetně sociálních podniků, družstev, projektů "jídla zblízka", komunitních měn apod.)u nás i v zahraničí a na jejich roli v současné ekonomice i v případné budoucí ekonomice "udržitelného nerůstu".
 • • •V období 2014 – 2016 jsem byla hlavní řešitelkou projektu GAČR 14-33094S Forms and norms of alternative economic practices in the Czech Republic (viz též http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/), který byl úspěšně ukončen. Další výzkumné projekty, na kterých jsem se podílela, jsou dostupné na stránkách FSS.
Pracovní zahraniční pobyty
 • 2013 (půl roku): Universidad Autonoma de Barcelona, Spain (tvůrčí volno)
 • 2011 (měsíc): Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India (v rámci rozvojového grantu MŠTV zaměřeného na institucionalizaci výměny studentů)
 • 2001-2 (rok): Centre for Human Ecology, Edinburg, U.K (studijní a výzkumný pobyt)
Mimouniversitní aktivity
 • • Členka redakční rady časopisu Environmental values
 • •Členka odborné skupiny Balaton Group, založené Dennisem Meadowsem
 • •Členka profesní skupiny mezinárodního akademického hnutí Community Economies Institute (https://www.communityeconomies.org), založené J.K. Gibson-Graham
 • •Členka EMES International Research Network (https://emes.net/)
Vybrané publikace
 • JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Jak scelit pukající svět : Energie, příroda, kapitalismus a "jiné" ekonomiky. In Pavel Barša, Martin Dokupil Škabraha. Za hranice kapitalismu. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2020. s. 175-196. ISBN 978-80-87950-74-6. info
 • FILIPOVÁ, Zuzana a Naděžda JOHANISOVÁ. Changes in pastoralist commons management and their implications in Karamoja (Uganda). Journal of Political Ecology. Tuscon: University of Arizona Libraries, 2017, roč. 24, č. 1, s. 881- 900. ISSN 1073-0451. URL info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda, Ruben Surinach PADILLA a Philippa PARRY. Co-operatives. In d Alisa Giacomo, Demaria Federico, Kallis Giorgos. Degrowth: a vocabulary for a new era. New York, Londýn: Routledge, 2015. s. 152-155. ISBN 978-1-138-00077-3. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda a Markéta VINKELHOFEROVÁ. Solidarita a zisk. In On-line verze časopisu A2: a2larm.cz. 7.2.2015. 2015. Odkaz na text článku info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda, Eva FRAŇKOVÁ a Zuzana FILIPOVÁ. Rozvoj jako ničení, obrana či obnova občiny? In Horký-Hlucháň Ondřej, Tomáš Profant. Mimo Sever a Jih: rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015. s. 102-129. ISBN 978-80-87558-18-8. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení. 1. vyd. Volary: Stehlík, 2014. 124 s. Jiná ekonomie. ISBN 978-80-86913-12-4. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Alternativy podnikání v nerůstové ekonomice. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica 2/2013 - Studia Sociologica XIX: . Praha: Karolinum, 2014, roč. 19, č. 2, s. 59-77. ISSN 0567-8293. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda, Tim CRABTREE a Eva FRAŇKOVÁ. Social enterprises and non-market capitals: a path to degrowth? Journal of Cleaner Production. ELSEVIER, 2013, roč. 38, leden, s. 7-16. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2012.01.004. URL info
 • FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Udržitelný nerůst. Nový zastřešující koncept v environmentální argumentaci? Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2013, roč. 10, č. 1, s. 13-34. ISSN 1214-813X. URL info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Alternativní ekonomické systémy v souvislostech. In Zuzana Gallayová, Juraj Hipš,Ján Markoš, Zuzana Dovalová. Súčasná spoločnosť - výzvy a vízie. první. Zvolen, Slovensko: Technická univerzita vo Zvoleně, 2013. s. 35-63, 28 s. ISBN 978-80-228-2550-4. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Peníze, příroda a my. 2013. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Book review: Co-operatives and the Social Question: The Co-operative Movement in Northern and Eastern Europe (1880 - 1950). Journal of Co-operative Studies. Manchester, UK: UK Society for Co-operative Studies, 2013, roč. 46, č. 1, s. 41-43. ISSN 0961-5784. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda a Eva FRAŇKOVÁ. Eco-social enterprises in practice and theory - A radical versus mainstream view. In Anastasiadis, Maria. ECO-WISE-Social Enterprises as Sustainable Actors. Brenen: Europaischer Hochschulverlag GmbH, 2013. s. 110-129. 1ed. Studies in Comparative Social Pedagogies and International Social Work and Social Policy, Vol. XVI. ISBN 978-3-86741-893-5. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda a Stephan WOLF. Economic democracy: A path for the future? Futures. Elsevier Ltd., 2012, roč. 44, č. 6, s. 562-570. ISSN 0016-3287. doi:10.1016/j.futures.2012.03.017. URL info
 • MARIA ROSA, Rovira, Jerez FINA a Naděžda JOHANISOVÁ. Transparencia y rendicion de cuentas en las entidades no lucrativas. El caso de las fundaciones. Revista de Contabilidad y Dirección. Barcelona: ACCID, 2012, roč. 14, č. 2012, s. 159-181, 22 s. ISSN 1887-5696. info
 • FRAŇKOVÁ, Eva a Naděžda JOHANISOVÁ. Economic Localization Revisited. Environmental Policy and Governance. John Wiley & Sons and ERP Environment, 2012, Vol. 22, Issue 5, s. 307-321. ISSN 1756-932X. doi:10.1002/eet.1593. URL info
 • STIBRAL, Karel, Bohuslav BINKA a Naděžda JOHANISOVÁ. John Ruskin a příroda. 1. vyd. Brno-Praha: Masarykova univerzita, 2011. 200 s. Bod. ISBN 978-80-210-5598-8. info

18. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info