PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.

koordinátorka – Vedení a sekretariát CJV


korespondenční adresa:
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

kancelář: bud. K2/212
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7520
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D.
Pracoviště
 • Centrum jazykového vzdělávání MU
Funkce na pracovišti
 • metodička, koordinátorka vnitřní podpory
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 - ukončení doktorského studijního programu Pedagogika
 • 1987 - rigorózní řízení (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů)
 • 1986 - ukončení magisterského studia (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů)
Přehled zaměstnání
 • 2005 - dosud Centrum jazykového vzdělávání
Pedagogická činnost
 • 2001 - 2003 výuka v seminářích Obecná didaktika a Komunikační dovednosti na PdF MU
 • 2002 - lektorka daltonského vzdělávání
 • 1986 - 2004 výuka na základní škole a základní umělecké škole
Mimouniverzitní aktivity
 • 2007 - dosud práce v hlavním výboru CASAJC (Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách)
 • 1996 - dosud práce v hlavním výboru České pedagogické společnosti a v redakci časopisu Pedagogická orientace
Vybrané publikace
 • REŠKOVÁ, Ivana, Marta RYBIČKOVÁ a Magdalena PINTAROVÁ. Integrace a komunikativní jazykové kompetence (aneb Dva kurzy na MU). In Výuka cizích jazyků - integrace a testování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2009. 4 s. ISBN 978-80-87238-02-8. info
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Motivy k volbě studia učitelství včera a dnes. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 99-100, 132 s. ISBN 978-80-7040-987-9. info
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Personality and Sociodemographic Factors as Determiners of the Teachers Life Satisfaction. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 343-352. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Osobnostní a sociodemografické faktory jako determinanty životní spokojenosti učitelů. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 8 s. ISBN 80-7290-226-1. info
 • PROKOP, Jiří a Marta RYBIČKOVÁ. Proměny pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2005. 459 s. ISBN 80-7290-226-1. URL info

15. 4. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info