doc. RNDr. Vladimír Psalman, PhD.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vladimír Psalman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 10. 2010
Datum ukončení řízení 1. 6. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc. (Kat.kineziologie)
prof. PhDr. Július Kasa, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko - Fakulta telesnej výchovy a športu)
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. (Prešovská univerzita, Slovensko - Fakulta humanitných a prírodných vied)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. Phdr. Josef Pavlík CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (PedF Prešovská Univerzita)
doc. PhDr. Viléma Novotná (FTVS UK Praha)
prof. PhDr. Július Kasa, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko - Fakulta telesnej výchovy a športu)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 4. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info