doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení katedra tělesné a sportovní výchovy, Pedagogická fakulta ZU v Plzni
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) Fenomény vývoje sportovní kariéry v generačním kontextu československých fotbalových reprezentantů
Datum zahájení 3. 4. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Vladimír Smrčka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PhDr. Jozef Baláž, CSc. (FSpS MU)
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. (Pedagogická fakulta JU)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (FTK UP Olomouc)
Oponenti doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. (Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS UK Praha)
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, Ph.D. (FTVŠ UK Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 20. 2. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info