Mgr. Bc. Vít Nováček, PhD

odborný asistent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: C221
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7549
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Vít Nováček
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 8. 11. 2021
Habilitační práce (veřejná část) A Journey in Biomedical Discovery Informatics: From Ontology Learning to Knowledge Graph Embeddings
Důvod pro omezení zveřejnění práce: publishers rights
Oponenti habilitační práce Dr. Ernesto Jiménez-Ruiz (City, University of London, UK)
Prof. Paul Schofield (University of Cambridge, UK)
Univ.-Prof. Dr. Stefan Schulz (Medical University of Graz, Austria)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 2. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Assoc. Prof. Robert Hoehndorf, PhD (KAUST, Saudi Arabia)
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 6. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info