doc. Mgr. Bc. Vít Nováček, PhD

docent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: C221
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7549
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Vít Nováček
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 11. 2021
Datum ukončení řízení 1. 7. 2022
Habilitační práce (veřejná část) A Journey in Biomedical Discovery Informatics: From Ontology Learning to Knowledge Graph Embeddings
Oponenti habilitační práce Dr. Ernesto Jiménez-Ruiz (City, University of London, UK)
Prof. Paul Schofield (University of Cambridge, UK)
Univ.-Prof. Dr. Stefan Schulz (Medical University of Graz, Austria)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 2. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Assoc. Prof. Robert Hoehndorf, PhD (KAUST, Saudi Arabia)
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 6. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info