doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

docent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: C504
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6991
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 10. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Experimental Research in Explicit Model Checking
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Kim G. Larsen (Aalborg University)
Salvatore La Torre (University of Salerno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (FIIT STU v Bratislavě)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info