doc. Mgr. Josef Daněk

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Josef Daněk
Pracoviště uchazeče v době konání řízení VUT Brno - Fakulta výtvarných umění
Obor řízení Výtvarná výchova se zaměřením na kresbu a grafiku
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 4. 1999
Datum ukončení řízení 29. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) umělecká habilitace: habilitační výstava Televize amalgam 11.3.-4.4.1999, Tančící dům, Praha
Oponenti habilitační práce prof. Peter Rónai, ak. malíř (VUT Brno - Fakulta výtvarných umění)
PhDr. Pavla Pečinková, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 6. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. Pavel Škarka, ak. sochař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha - katedra designu Zlín)
Členové prof. Peter Rónai, ak. malíř (VUT Brno - Fakulta výtvarných umění)
PhDr. Pavla Pečinková, CSc. (Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha)
doc. Jan Bružeňák (MU - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 6. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info