Životopis

Životopis

Irena Kašparová
 • Irena Kašparová, rozená Raichová, narozena 21.11.1974 v Teplicích
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Fakulta sociálních studií, katedra sociologie, studijní program sociální antropologie. Ústav populačních studií, výzkumná pracovnice
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka na katedře sociologie,studijní program sociální antropologie, garantka studijního programu sociální antropologie. Ústav populačních studií - výzkumná pracovnice
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: M.A. Social Anthropology with Development; The University of Edinburgh, Velká Británie
  2008: PhD. sociologie, FSS MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 2014 (říjen) - současnost: vedoucí oboru sociální antropologie/garantka studijního programu sociální antropologie
  2012 - současnost: výzkumník na Ústav populačních studií, FSS MU
  2009-2012: rodičovská dovolená
  2008 - současnost: odborná asistentka na katedře sociologie, obor sociální antropologie
  2003 - 2007: asistentka na katedře sociologie, vedoucí oboru sociální antropologie, od 2.9.2005 na mateřské dovolené
  2002-2003: rodičovská dovolená
  1999 - 31.10.2002 zástupkyně ředitelky Muzea romské kultury o.p.s.
  1998 - 1999: sociální antropolog a kurátorka sbírek fotografií v Muzeu romské kultury o.p.s.,
Pedagogická činnost
 • Podílím se na výuce především Mgr. a Bc. kurzů v rámci studijního programu sociální antropologie a sociologie. Níže uvedené představují výběr: Mgr. kurzy: Antropologie vzdělávání (SOC 586); Antropologický výzkum (SOC 568); Antropologické teorie (SOC 587); Projekt k diplomové práci (SOC 540a; SOC 542a); Seminář k diplomové práci (SOC 540, SOC 542) Bc. kurzy: Exhibiting Anthropology (SANb2004); Úvod do sociální antropologie (SANb 1001);Seminář k Úvodu do sociální antropologie (SANb1002), Sociální antropologie Romů ve Střední Evropě I. a II. (SAN 251); Development of Ethnic Relations in the Czech Republic (CZ13), Kritická interpretace náboženství (SAN 102), Sex, intimita, antropologie (SAN 777), Etnografie a terénní výzkum,Výzkumná praxe (SOC 186) Úvod do sociální antropologie (Bi7730) Ekonomie versus ekologie (ETMB01), Projekt a seminář k bakalářské práci (SAN 246 a SAN 247), Projekt a seminář k diplomové práci (SOC 537 a 537a, 535 a 535a).
Vědeckovýzkumná činnost
 • •květen - září 2019 Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie. UPS FSS MU Brno. Výstupy: FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, David JANKŮ, Irena KAŠPAROVÁ a Jakub PROCHÁZKA. Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019. 87 s. •Září 2017 - prosinec 2019: Re-connect, Re-collect: Collective biography in post-socialistic countries. Mezinárodní projekt pod vedením Univerzity v Tampere Finsko. Výstupy: KAŠPAROVÁ, Irena. Growing up as Vicar´s Daughter in Communist Czechoslovakia : Politics, Religion and Childhood Agency Examined. In Silova Iveta; Piattoeva Nelli; Millei Zsuzsa. Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of everyday life. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. s. 87-105, 19 s. ISBN 1-85973-332-8. Další výstup: kurz SANb2004 Exhibiting Anthropology, FSS MU podzim 2019. 2007-2019: Individuální vzdělávání v ČR. Vědecko-výzkumná činnost v rámci FSS MU Brno. Výstupy: KAŠPAROVÁ, Irena. SPOLU : Průvodce domácím vzděláváním v České republice. 1. vyd. Bratislava: Akamedia, 2019. 232 s. ISBN 978-80-972769-4-2; KAŠPAROVÁ, Irena. Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. Sociologický časopis, Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 1, s. 79-100. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.1.303., KAŠPAROVÁ, Irena. The Right to be Included: Homeschoolers Combat the Structural Discrimination Embodied in Their Lawful Protection in the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education, 2015, roč. 8, č. 1, s. 629-642. ISSN 1307-9298. •Prosinec 2015 – květen 2016: Burghers of Sri Lanka: comparative study with Czech Roma people. Terénní výzkum v rámci programu Erasmus Mundus. Výstup: KAŠPAROVÁ, Irena. Skin Colour Symbolism in Multi-Ethnic Societies: A Comparison of the Sri Lankan and Czech Republic Experiences of Whiteness Craze. In Upali Pannilage, EA Gamini Fonseka, P.K.M. Dissanayake. AVENUES: Papers on Peace, Reconciliation and Development Challenges. Proceedings of the 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 1. vyd. Matara, Sri Lanka: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, Matara, Sri Lanka, 2017. s. 67-79, 13 s. ISBN 978-955-1507-54-1. •Leden 2015 – prosinec 2015: Inclusive and exclusive aspects of education: anthropological perspective. Specifický výzkum. Masarykova univerzita Brno. Team leader. Výstup: KAŠPAROVÁ, Irena a Marie LÁNÍKOVÁ. Centralizovat, nebo rozvolnit? Analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 21, s. 41-61. ISSN 1803-7437 and KAŠPAROVÁ, Irena a Radka KLVAŇOVÁ. Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání. Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 4, s. 377-398. ISSN 0049-1225. •Leden 2013-prosinec 2013: Socio-cultural changes in contemporary Roma population: integrative aspects of religion, education and politics. Specifický výzkum MU Brno. Team leader. Výstup: KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. „Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae, Karolinum, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79-96. ISSN 1802-4637. •Leden 2012 – prosinec 2012: Culture-specific education and parental ethnotheories in the Czech Republic. Aspects of inclusive and exclusive practices in primary and secondary school education in Roma populated areas. Specifický výzkum MU Brno. Team leader. Výstup: KAŠPAROVÁ, Irena. Children, work and education: first steps to unschooling as a result of current institutional child-care crisis in the Czech Republic. In Belgrade International Conference on Education 15-17 November 2012. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2012. s. 31-42, 12 s. ISBN 978-86-87043-13-8. • Duben - prosinec 2008 : Vedoucí výzkumného týmu, provádějícího dlouhodobé terénní pozorování ve vyloučených lokalitách na Moravě. Zadavatel: Úřad vlády ČR; projekt SOVYROL. Výstup: Kašparová, Irena; Ripka, Štěpán; Sidiropulu Janků, Kateřina. Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice – moravské lokality. 2008. Úřad vlády České republiky. Praha: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. ISBN 978-80-87041-56-7. • 2005 - 2007: 6. rámcový program EU: Dioscuri - East-West Economic and Cultural Encounters (vedoucí týmu za ČR). výstup: KOVÁCS, János Mátyás, Violetta ZENTAI a Irena KAŠPAROVÁ. Reason, Charisma, and the Legacy of the Past. Czechs and Italians in Živnostenská Bank. In Capitalism from Outside? Economic Cultures in Eastern Europe after 1989. Budapest: Central European University Press, 2012. s. 71-88, 18 s. ISBN 978-615-5211-33-1. • 2006-2007: 6. rámcový program EU: BIB-Femage - životní příběhy žen-emigrantek v ČR, (výzkumník v týmu prof. L. Rabušice).
  Diplomová práce se zabývá provázaností moci, etnicity a nacionalismu. Zkoumá politickou angažovanost Romů v ČR právě na pozadí výše uvedených souvislostí.
  Účast na projektech: nacionalismus Romů (2000-2002)- projekt "Romský nacionalismus?" (Open Socioty Institute Budapešť - výstupem je stejnojmenná kniha).
  orální historie romských žen (2000-2001)- projekt "Paměti romských žen - kořeny" (Muzeum romské kultury Brno o.p.s. - výstupem je stejnojmenná kniha).
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • University of Peradeniya, katedra sociologie/sociální antropologie Sri Lanka (březen 2018) University of Maribor, katedra sociologie/sociální antropologie Slovinsko (říjen 2019) University of Riga, katedra sociální antropologie, Lotyšsko (únor 2020)
 • 24. 2. 2020 – 28. 2. 2020: University of Latvia, Riga, LVA
 • 21. 10. 2019 – 25. 10. 2019: University of Maribor, Maribor, SVN
 • 5. 3. 2018 – 9. 3. 2018: University of Peradeniya, Peradeniya, LKA
Universitní aktivity
 • 2020: Předsedkyně programové rady studijního programu sociální antropologie 2019: Garantka studijního programu sociální antropologie 2017: studijní poradce pro sociální antropologii 2014: vedoucí oboru sociální antropologie FSS MU Brno
  2003-2005: vedoucí oboru sociální antropologie na katedře sociologie FSS MU Brno
Mimouniversitní aktivity
 • 2011 členka správní rady Nadačního fondu Ester
  2006 členka poradního odboru Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
Ocenění vědeckou komunitou
 • Latvian Association of Anthropologists - zvaná přednáška na téma: Life without schools: Homeschooling in the context of the Czech Republic and Central Europe. National Library of Latvia, Riga, únor 2020.
Vybrané publikace
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Homeschooling as a Barometer of State Power and Control in the Czech Republic. In Rebecca English. Global Perspectives on Home Education in the 21st Century. 1. ed. Hershey, PA: IGI Global, 2021. s. 250-266. Advances in early childhood and K-12 education (AECKE). ISBN 978-1-7998-6681-7. doi:10.4018/978-1-7998-6681-7.ch016. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Metodika, aktuální situace a perspektivy formativního hodnocení v ČR. 1. vyd. Praha: Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s., 2021. 92 s. Metodika. ISBN 978-80-907774-1-5. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Skloňování vybraných forem domácího vzdělávání v Česku (aneb kdo v Česku potřebuje domácí vzdělávání). In Yvona Kostelecká, Andrea Beláňová, David Hána, Irena Kašparová, Jakub Pivarč, Zuzana Svobodová. Domácí vzdělávání. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. s. 15-34. ISBN 978-80-7603-187-6. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. SPOLU : Průvodce domácím vzděláváním v České republice. 1. vyd. Bratislava: Akamedia, 2019. 232 s. ISBN 978-80-972769-4-2. facebooková stránka knihy info
 • KAŠPAROVÁ, Irena, Kateřina ČANIGOVÁ a Barbora KUBOVÁ. Individualizaci, inkluze a nové vzdělávací metody : metodika a pracovní listy pro mateřské školy. 1. vyd. Praha: Asociace Montessori ČR, 2019. 256 s. ISBN 978-80-907774-0-8. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Growing up as Vicar´s Daughter in Communist Czechoslovakia : Politics, Religion and Childhood Agency Examined. In Silova Iveta; Piattoeva Nelli; Millei Zsuzsa. Childhood and Schooling in (Post)Socialist Societies : Memories of everyday life. 1. vyd. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. s. 87-105. ISBN 1-85973-332-8. doi:10.1007/978-3-319-62791-5_5. URL kapitola info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Domácí vzdělávání jako výraz kulturního kreativismu. Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 1, s. 79-100. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.1.303. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Sri Lankou donaha - aneb autoetnografie v praxi. In Studentská antropologická konference FSS MU Brno 2017: Porozumění a emoce. 2017. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Univerzálie lásky. In Sociologický festival Lefrvesáns 2017, Artbar Druhý pád, Brno. 2017. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Manželství, rodina a individualismus. In Europe Direct Brno - uvedení filmu Sonita. 2017. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Skin Colour Symbolism in Multi-Ethnic Societies : A Comparison of the Sri Lankan and Czech Republic Experiences of Whiteness Craze. In Upali Pannilage, EA Gamini Fonseka, P.K.M. Dissanayake. AVENUES: Papers on Peace, Reconciliation and Development Challenges : Proceedings of the 2nd International Conference on Humanities and Social Sciences. 1. vyd. Matara (Sri Lanka): Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, 2017. s. 67-79. ISBN 978-955-1507-54-1. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Domácí vzdělavatel jako spolupracovník, nikoliv nepřítel. In Školení pro učitele a ředitele základních škol, agentura Olchavova.cz. 2017. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Multikulturalismus nepřijde, je tady - aneb Vietnamci se učí jinak než Romové. In Školení pro učitele a ředitele základních škol, agentura Olchavova.cz. 2017. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Ethnic Minorities in the Czech Republic. In Kandy International School. 2016. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. When skin matters: A comparative study of manipulating whiteness by Roma of Czech Republic and Burghers of Sri Lanka. In 2nd International Conference of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, Sri Lanka "Peace, Reconciliation and Development Challenges". 2016. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. When skin matters: A comparative study of manipulating whiteness by Roma of Czech Republic and Burghers of Sri Lanka. In 2nd International Conference of the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Ruhuna, Sri Lanka "Peace, Reconciliation and Development Challenges". 2016. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. The importance of having fairness: enduring racial stereotypes in Sri Lanka and the Czech Republic. In Faculty of Arts, The University of Peradeniya Lecture Serious. 2016. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena a Radka KLVAŇOVÁ. Dítě a dětství: proměnlivá konceptualizace pojmů a její vazby na vzdělávání. Slovak Sociological Review. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 4, s. 377-398. ISSN 0049-1225. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena a Marie LÁNÍKOVÁ. Centralizovat, nebo rozvolnit? Analýza diskuse o individuálním vzdělávání na půdě Poslanecké sněmovny ČR optikou teorie modernity Petera Wagnera. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 21, s. 41-61. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2016-3-3. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Význam nemoci, dožívání a smrti pro současný život Romů: sociálně-antropologická perspektiva. Onkologie. Solen s.r.o., 2015, roč. 9, č. 2, s. 96-98. ISSN 1802-4475. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Homeschooling, Freedom and Control in Czech Education. Global Dialogue. University of Berkeley: International Sociological Association, 2015, roč. 5, č. 3, s. 31-32. ISSN 1526-128X. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Loosing tradition or adapting to change? Perception of childhood learning in post-communist central Europe. In Children and Childhood Conference. 2015. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. The Right to be Included: Homeschoolers Combat the Structural Discrimination Embodied in Their Lawful Protection in the Czech Republic. International Electronic Journal of Elementary Education. 2015, roč. 8, č. 1, s. 629-642. ISSN 1307-9298. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Romové, nemoc a smrt. In Zvaná přednáška v rámci kurzu Sociologie medicíny SOC 589, MU Brno. 2015. Přednáška v rámci magisterského kurzu programu Sociologie info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Světová náboženství v českém školství aneb co je dobré vědět o dětech z jiných kultur. Integrace a inkluze ve školní praxi. Praha: Nakladatelství Forum s.r.o., 2015, III, č. 3, s. 10-15. ISSN 2336-1212. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Romská politika - politika romství. I. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2014. 269 s. Knižnice Sociologické aktuality, 33. svazek. ISBN 978-80-7419-157-2. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. „Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele. Orbis Scholae. Karolinum, 2014, roč. 8, č. 1, s. 79-96. ISSN 1802-4637. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. How to educate Czech children: social network as a space of parental ethnotheories. In SGEM. SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2014. s. 85-92. ISBN 978-619-7105-29-2. doi:10.5593/sgemsocial2014B3. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Illness and medication through the eyes of the Roma people in the Czech Republic. In SGEM. SGEM Conference on anthropology, archaeology, history, philosophy: conference proceedings. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SGEM, 2014. s. 93-100. ISBN 978-619-7105-29-2. doi:10.5593/sgemsocial2014B3. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Nemoc a smrt tradičním pohledem Romů. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. O angažovaných a eurogadžovkách. Biograf časopis pro kvalitativní výzkum. Praha: občanské sdružení Časopis Biograf, 2014, roč. 2014, č. 60, s. 13 - 18, 5 s. ISSN 1211-5770. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Nemoc a smrt tradičním pohledem Romů. In Brněnské onkologické dny 2014. 2014. lékařský portál, přednáška dohledatelná po zadání hesla Irena Kašparová lékařský portál, přednáška dohledatelná po zadání hesla Irena Kašparová lékařský portál, přednáška dohledatelná po zadání hesla Irena Kašparová lékařský portál, přednáška dohledatelná po zadání hesla Irena Kašparová info
 • KAŠPAROVÁ, Irena a Adéla SOURALOVÁ. Teaching at a Gypsy School: the Process of Teacher and Pupil Segregation in the Czech Republic. In Tomorrow People Organization. Belgrade International Conference on Education 14-16 November 2013. 1. vyd. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2013. s. 119-130. ISBN 978-86-87043-19-0. info
 • KOVÁCS, János Mátyás, Violetta ZENTAI a Irena KAŠPAROVÁ. Reason, Charisma, and the Legacy of the Past. Czechs and Italians in Živnostenská Bank. In Capitalism from Outside? Economic Cultures in Eastern Europe after 1989. Budapest: Central European University Press, 2012. s. 71-88. ISBN 978-615-5211-33-1. URL info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Children, work and education: first steps to unschooling as a result of current institutional child-care crisis in the Czech Republic. In Belgrade International Conference on Education 15-17 November 2012. Belgrade, Serbia: Tomorrow People Organization, 2012. s. 31-42. ISBN 978-86-87043-13-8. web pořádající společnosti s linkem na publikaci info
 • KAŠPAROVÁ, Irena, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Štěpán RIPKA. Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice, moravské lokality. Praha: Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, 2008. 373 s. ISBN 978-80-87041-56-7. info
 • KAŠPAROVÁ, Irena. Aihwa Ong: Flexible Citizenship, recenze. Brno: FSS MU, 2006. info
 • RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR a Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001. 247 s. ISBN 80-902476-9-5. info
 • RAICHOVÁ, Irena. Romano hangos a Romano kurko - srovnání romského tisku. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2001, roč. 9/2000, č. 1, s. 51-63, 94 s. ISSN 80-902476-5-2. info
 • RAICHOVÁ, Irena. Expedice Monte Negro 1999. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 45-51, 76 s. ISSN 1212-070. info
 • RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, roč. 1999, č. 8, s. 54-58, 76 s. ISSN 1212-070. info
 • RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X. info
 • RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě. Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, roč. 1998, č. 7, s. 32-35, 64 s. ISSN 1212-070. info

27. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info