prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jiří Šantrůček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení JčU České Budějovice, Biologická fakulta
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 8. 2003
Datum ukončení řízení 1. 4. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Ekonomika fotosyntetické fixace uhlíku. Princip optimality ve fyziologii a ekologii rostlin
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. (OU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Jana Pospíšilová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 2. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. (Ústav ekologie krajiny AV ČR)
prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 2. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info