doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

vedoucí ústavu – Ústav pro otázky soudnictví


kancelář: 142
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4954
e‑mail:
Školitel

Obor: Ústavní právo a státověda

Obor: Ústavní právo a státověda

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech