prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Archeologický ústav SAV Nitra, SR
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 6. 1999
Datum ukončení řízení 14. 4. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Gräber mit Totenhäusern auf frühbronzezeitlichen Gräberfeldern in der Slowakai
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (Filozofická fakulta UKF Nitra, AÚ SAV Nitra, SR)
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. (Filozofická fakulta Žilinské univerzity, SR)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. ()
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 2. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc. (Filozofická fakukta UK Praha, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou)
PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (Filozofická fakulta UKF Nitra, AÚ SAV Nitra, SR)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa Nitra, Katedra archeológie)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Archeologický ústav SAV, Nitra
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 9. 2003
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (F-PřF SU Opava)
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. (FH TU Trnava)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (FF UKF Nitra)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 9. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2003