Ing. Martina Podborská, Ph.D.


telefon: 532 23 3150
e‑mail: