Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Obor řízení Analytická biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 18. 9. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Trace and ultra-trace analysis of natural substances of terpenoid character
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The scientific articles 2, 5, 6, 9, 10 and 14 are protected by the publisher's copyright and may not be freely distributed.
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
RNDr. Václav Kašička, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 2. 2024
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D. (Katedra analytické chemie UPOL)
RNDr. Pavel Kubáň, DSc. (Oddělení elektromigračních metod, Ústav analytické chemie AV ČR)
Prof. András Guttman, PhD. (University of Pannonia, Maďarsko; Horváth Laboratory of Bioseparation Sciences, University of Debrecen, Maďarsko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info