JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno Vědeckou radou MU
Datum zahájení řízení 21. 12. 2017
Datum ukončení řízení 1. 6. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Specifika a problémové aspekty řízení o zaplacení směnečného nároku
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Habilitační práce bude vydána jako monografie - licenční omezení
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Jan Cirák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Mateje Bela)
prof. JUDr. Marek Števček, PhD. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
JUDr. Zdeněk Kovařík (Vrchní soud v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 5. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta UK)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
Prof. Piotr Machnikowski (Vratislavská univerzita - Katedra občanského práva)
JUDr. Ladislav Derka (Vrchní soud v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 1. 6. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info