doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.

docent – Anesteziologicko-resuscitační klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 656 91 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 17. 2. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 5. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (KARIM FN Motol a 2. LF UK)
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. (KARIM 1. LF UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)
Assoc. Prof. Adelaide Maria Arruda-Olson, MD PhD (Department of Cardiovascular Diseases, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2022

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 9. 2017
Datum ukončení řízení 1. 11. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Využití parametrů ventilace v predikci patologických stavů
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Copyright k článkům vyloučeným z publikace vlastní časopisy CHEST, Annals of Thoracic Surgery journal a Sleep medicine journal.
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA (2. Lékařská fakulta UK, Praha)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. (UNLP a LF UPJŠ Košice, SR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 2. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. (LF UK a FN Plzeň)
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA (LF UK a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. (1. LF UK a VFN)
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA (2. LF UK a FN Motol)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 9. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info