Ing. Marie Hladká, Ph.D.


Kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8232
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Marie Hladká, Ph.D., 1982, Vyškov
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 – 2015: ESF MU Doktorský studijní program,Ph.D., Disertační práce: Faktory ovlivňující dárcovské chování
  2001-2006: ESF MU, Hospodářská politika a správa,Ing., Diplomová práce: Analýza daňových souvislostí územní samosprávy
Přehled zaměstnání
 • 5/2015 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný asistent
  2010 - 5/2015: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent
  2009 - 2011: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, koordinátor vzdělávacích aktivit, ekonomický manažer
  2005 – dosud: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • 5/2015 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný asistent
  2010 - 5/2015: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent
  2009 - 2010: Fakulta sociálních studií MU, externí vyučující
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 – 2020: Interaktivní mapa neziskového sektoru (MAPA NNO),CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215, MPSV, hlavní řešitel,
  2017: Výzkum občanské společnosti: od standardu k extrému, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1083/2016, člen řešitelského týmu,
  2014 - 2017: ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement, 7. rámcový program EU, 613177,člen řešitelského týmu,
  2016: Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1022/2015, člen řešitelského týmu,
  2015: Inovace, "trh" a regionální kontext, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1208/2014, člen řešitelského týmu,
  12/2014 – dosud: Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, CZ.1.07/2.2.00/28.0227, člen řešitelského týmu,
  2014: Neziskové organizace v procesu sociálních inovací, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0831/2013, člen řešitelského týmu,
  2012 – 2013: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderní sociálního státu, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0982/2011, MUNI/A/0775/2012,
  2010 -2011: Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0902/2009, člen řešitelského týmu,
  2009 – 2011: Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje, OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0006, CVNS, člen řešitelského týmu,
  2009 – 2011: Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru, Grantová agentura ČR GA402/09/0941,člen řešitelského týmu,
  2009: Dárcovství v očích veřejnosti, projekt CVNS a ESF MU, hlavní řešitel,
  2008, 2009: Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2008, ICN, Člen skupiny odborníků,
  2007 – 2008: Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců, veřejná zakázka MPSV, Člen řešitelského týmu,
  2007 – 2008: Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, Veřejná zakázka MVČR, VD20062008B12, prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Člen řešitelského týmu,
  2006: Analýza státní dotační politiky (projekt Rady vlády pro nestátní neziskové organizace), spoluřešitel,
  2006 – dosud: Přehled legislativy pro neziskové organizace (projekt CVNS), hlavní řešitel,
  2005 – dosud: Monitoring prostředí pro činnost neziskových organizací (projekt CVNS), hlavní řešitel,
Členství
 • Členka ERNOP (The European Research Network on Philanthropy),
  Členka Společnosti pro studium neziskového sektoru,
Vybrané publikace
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis, Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263-281. ISSN 0013-3035. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. s. 68-81, 14 s. ISBN 978-90-75458-86-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 125-142. ISSN 1801-6057. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151. URL info
 • HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. In Boris Strečanský and Marianna Török. Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation, 2016. s. 105-118, 14 s. ISBN 978-3-902673-09-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 394-401, 8 s. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisciplinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 357-382. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0026. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1805-9112. URL info
 • HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th international conference - Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 201-209, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. s. 62 - 71, 9 s. ISBN 978-80-210-5385-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství. In Nové trendy - nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87314-20-3. info
 • HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 s. ISBN 978-80-904877-7-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 92-101, 10 s. ISBN 978-80-7399-907-0. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010, 18 p. 2010. info
 • HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7399-657-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2009. 24 s. info
 • HLADKÁ, Marie. Philanthropy: Integral Part of the Economic as well as Social Theories. In European graduate school for social sciences, 14th - 17 th May, Telč. 2009. URL info
 • HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009. info
 • HLADKÁ, Marie. Fenomén filantropie: Postoje veřejnosti k dárcovství. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference. 1. vydání. : Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Teoretické vymezení filantropie v kontextu dnešní společnosti. In Nové trendy - nové nápady 2009. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 489-500, 11 s. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • HLADKÁ, Marie a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. ISBN 978-80-904150-4-1. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Martin KŘIVÁNEK. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. Monografie. ISBN 978-80-904150-0-3. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. 1. vyd. Praha: Neziskovky.cz, 2008. 2 s. roč. XVI, č. 5. ISSN 1803-1420. info
 • HLADKÁ, Marie a Miroslav KONEČNÝ. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. 15 s. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ a Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 s. první. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2008. : The U.S. Agency for International Development, 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné sbírky: jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se bránit podvodníkům. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008. 16 s. info
 • HLADKÁ, Marie. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In Aktuální otázky sociální politiky 2008 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, fakulta Ekonomicko-správní, 2008. s. 20-27, 8 s. ISBN 978-80-7395-134-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Transparentnost veřejných a soukromých organizací při provozování veřejných sbírek. In Nové trendy - nové nápady 2008. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 1-15, 15 s. ISBN 978-80-903914-7-5. info
 • HLADKÁ, Marie. Efektivnost programového financování neziskových organizací. In Sborník příspěvků: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 681-690, 10 s. ISBN 978-80-7248-504-8. info
 • HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 237-246, 10 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky nemají k daním co říct. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor, Praha: ICN, 2007, XV, č. 4, s. 8. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky, vzdělávání a jejich financování. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor, Praha: ICN, 2007, XV, 7-8, s. 25-26. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. VŠB - Technical University of OstravaOst: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 250-255, 6 s. ISBN 978-80-248-1458-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné služby ve vzdělávání. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-177, 25 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info

30. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info