Ing. Marie Hladká, Ph.D.

proděkanka pro prezenční studium Ekonomicko-správní fakulty


kancelář: 426
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8232
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Marie Hladká, Ph.D.
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Proděkanka pro prezenční studium
  Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 – 2015: ESF MU Doktorský studijní program,Ph.D., Disertační práce: Faktory ovlivňující dárcovské chování
  2001-2006: ESF MU, Hospodářská politika a správa,Ing., Diplomová práce: Analýza daňových souvislostí územní samosprávy
Přehled zaměstnání
 • 11/2020 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, proděkanka pro prezenční studium
  5/2015 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný asistent
  2010 - 5/2015: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent
  2009 - 2011: Společnost pro studium neziskového sektoru, koordinátor vzdělávacích aktivit, ekonomický manažer
  2005 – dosud: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • 5/2015 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný asistent
  2010 - 5/2015: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent
  2009 - 2010: Fakulta sociálních studií MU, externí vyučující

  VÝUKA
  - Zodpovědnost za výuku v předmětech: Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru, Účetnictví a rozbory ve veřejném sektoru.
  - Výpomoc v předmětech: Ekonomika a řízení neziskových organizací, Úvod do ekonomiky zdravotnictví

  ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
  - Vedení bakalářských a diplomových prací na Ekonomicko-správní fakultě MU, Fakultě sportovních studií MU, Filozofické fakultě MU
  - Participace na pořádání Zimní školy neziskových studií pro doktorské studenty/magisterské studenty
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021-2023: Podpora investiční strategie veřejnoprávních korporací, 110974, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR / Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
  2021: Podpora online vzdělávání napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity, ROZV/2A/2021, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy,
  2019-2020: Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti, Technologická agentura ČR, TL02000080, hlavní řešitel,
  2017 – 2020: Interaktivní mapa neziskového sektoru (MAPA NNO),CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215, OP ZAM MPSV, hlavní řešitel,
  2019 - 2020: Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby, Technologická agentura ČR, TL02000055, člen řešitelského týmu,
  2014 - 2017: ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement, 7. rámcový program EU, 613177,člen řešitelského týmu,
  2016: Giving in Europe. The state of research on giving in 20 European countries. European Research Network On Philanthropy, odpovědný řešitel za ČR,
  3/2015-3/2016: Assessment of the impact of the percentage tax designation concept and systems with recommendations for future policies, ERSTE Foundation, odpovědný řešitel za ČR,
  2017: Výzkum občanské společnosti: od standardu k extrému, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1083/2016, člen řešitelského týmu,
  2016: Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1022/2015, člen řešitelského týmu,
  2015: Inovace, "trh" a regionální kontext, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1208/2014, člen řešitelského týmu,
  2014 – 2015: Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0227, člen řešitelského týmu,
  2014: Neziskové organizace v procesu sociálních inovací, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0831/2013, člen řešitelského týmu,
  2012 – 2013: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderní sociálního státu, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0982/2011, MUNI/A/0775/2012,
  2010 -2011: Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0902/2009, člen řešitelského týmu,
  2009 – 2011: Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje, OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0006, CVNS, člen řešitelského týmu,
  2009 – 2011: Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru, Grantová agentura ČR GA402/09/0941,člen řešitelského týmu,
  2009: Dárcovství v očích veřejnosti, projekt CVNS a ESF MU, hlavní řešitel,
  2008, 2009: Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2008, ICN, Člen skupiny odborníků,
  2007 – 2008: Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců, veřejná zakázka MPSV, Člen řešitelského týmu,
  2007 – 2008: Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, Veřejná zakázka MVČR, VD20062008B12, prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Člen řešitelského týmu,
  2006: Analýza státní dotační politiky (projekt Rady vlády pro nestátní neziskové organizace), spoluřešitel,
  2006 – dosud: Přehled legislativy pro neziskové organizace (projekt CVNS), hlavní řešitel,
  2005 – dosud: Monitoring prostředí pro činnost neziskových organizací (projekt CVNS), hlavní řešitel,
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2022: akademická stáž Center for Philanthropy Studies (CEPS), University of Basel, Švýcarsko
  2022: jazykový studijní pobyt ATC Language School, Bray, Irsko
Členství v akademických orgánech
 • Koordinační rada pro učitelství (Rada CERPEK - Centrum rozvoje pedagogických kompetencí), Masarykova univerzita
  Kolegium děkana, Ekonomicko-správní fakulta MU
  Komise pro studium, Ekonomicko-správní fakulta MU
  Rada studijních programů, Ekonomicko-správní fakulta MU
  Stipendijní komise, Ekonomicko-správní fakulta MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2018 – dosud: Místopředseda Společnosti pro studium neziskového sektoru
  2014 – 2018: Zastupitelka obce, předsedkyně Finančního výboru
  2012 – dosud: Členka ekonomické rady církevní právnické osoby
  2010 – 20015: Předsedkyně revizní komise spolku
  2010 – 2014: Zastupitelka obce, předsedkyně Výboru pro rozvoj obce
Členství
 • 2015 – dosud: Členka ERNOP (The European Research Network on Philanthropy),
  2006 – dosud: Členka Společnosti pro studium neziskového sektoru,
  2009 – 2011: ISTR (International Society for Third-Sector Research)
Vybrané publikace
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL a Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR. 2020. URL info
 • HOMMEROVÁ, Dita, Kateřina BRUNCLÍKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Marie HLADKÁ, Tomáš HIRT, Vladimír HYÁNEK, Petr KONEČNÝ, Markéta KOPECKÁ, Michaela KRECHOVSKÁ, Tereza ŠLEHOFEROVÁ, Jan TLUČHOŘ a Petr VOJTÍŠEK. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 174 s. ISBN 978-80-261-0965-5. info
 • HLADKÁ, Marie, Daniel NĚMEC, Jakub PEJCAL, Petr VALOUCH, Vladimír HYÁNEK a Dominik DVOŘÁK. Softwarová aplikace pro bonitní modely. 2020. URL info
 • HLADKÁ, Marie, Daniel NĚMEC, Jakub PEJCAL, Petr VALOUCH, Vladimír HYÁNEK a Dominik DVOŘÁK. Softwarová aplikace pro bankrotní modely. 2020. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. The role of non-profit organizations in the provision of social services in the Czech Republic. In Zdeněk Kresa. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparision 2020. Chemnitz, Germany: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2020. s. 27-39. ISBN 978-3-86367-063-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Mapy neziskového sektoru. In HUMANITAS 2019, VŠPJ Jihlava. 2019. info
 • HLADKÁ, Marie. Do government subsidies to NPOs reduce private philanthropy? In Philanthropy in the Spotlight? Resources, Reputation and Achievements. 9th International Research Conference of the European Research Network On Philanthropy, University of Basel, Switzerland. 2019. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Incentives and Charitable Donations: Analysis of the Crowding - out Hypothesis in the Czech Republic. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. Prague: University of Economics, Prague, Oeconomia Publishing House, 2018. s. 32-39. ISBN 978-80-245-2283-8. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government. 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263-281. ISSN 0013-3035. URL info
 • ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017. URL info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. s. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Přežijí nevládní organizace rok 2020? Praha: Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, 2017. URL info
 • HLADKÁ, Marie. Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 125-142. ISSN 1801-6057. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151. URL info
 • HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. In Boris Strečanský and Marianna Török. Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation, 2016. s. 105-118. ISBN 978-3-902673-09-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 394-401. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisciplinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 357-382. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0026. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1805-9112. URL info
 • HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th international conference - Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 201-209. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. s. 62 - 71, 9 s. ISBN 978-80-210-5385-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství. In Nové trendy - nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87314-20-3. info
 • HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 s. ISBN 978-80-904877-7-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 92-101. ISBN 978-80-7399-907-0. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010, 18 p. 2010. info
 • HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7399-657-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2009. 24 s. info
 • HLADKÁ, Marie. Philanthropy: Integral Part of the Economic as well as Social Theories. In European graduate school for social sciences, 14th - 17 th May, Telč. 2009. URL info
 • HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009. info
 • HLADKÁ, Marie. Fenomén filantropie: Postoje veřejnosti k dárcovství. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference. 1. vydání. Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta,, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Teoretické vymezení filantropie v kontextu dnešní společnosti. In Nové trendy - nové nápady 2009. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 489-500, 11 s. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • HLADKÁ, Marie a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. ISBN 978-80-904150-4-1. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Martin KŘIVÁNEK. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. Monografie. ISBN 978-80-904150-0-3. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. 1. vyd. Praha: Neziskovky.cz, 2008. 2 s. roč. XVI, č. 5. ISSN 1803-1420. info
 • HLADKÁ, Marie a Miroslav KONEČNÝ. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. 15 s. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ a Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 s. první. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2008. The U.S. Agency for International Development, 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné sbírky: jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se bránit podvodníkům. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008. 16 s. info
 • HLADKÁ, Marie. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In Aktuální otázky sociální politiky 2008 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, fakulta Ekonomicko-správní, 2008. s. 20-27. ISBN 978-80-7395-134-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Transparentnost veřejných a soukromých organizací při provozování veřejných sbírek. In Nové trendy - nové nápady 2008. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 1-15. ISBN 978-80-903914-7-5. info
 • HLADKÁ, Marie. Efektivnost programového financování neziskových organizací. In Sborník příspěvků: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 681-690. ISBN 978-80-7248-504-8. info
 • HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky nemají k daním co říct. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, 2007, XV, č. 4, s. 8. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky, vzdělávání a jejich financování. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, 2007, XV, 7-8, s. 25-26. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. VŠB - Technical University of OstravaOst: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 250-255. ISBN 978-80-248-1458-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné služby ve vzdělávání. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-177. ISBN 978-80-210-4423-4. info

4. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info