Ing. Marie Hladká, Ph.D.


Kancelář: 415
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8232
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Marie Hladká, Ph.D., 1982, Vyškov
Pracoviště
 • Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008 – 2015: ESF MU Doktorský studijní program,Ph.D., Disertační práce: Faktory ovlivňující dárcovské chování
  2001-2006: ESF MU, Hospodářská politika a správa,Ing., Diplomová práce: Analýza daňových souvislostí územní samosprávy
Přehled zaměstnání
 • 5/2015 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný asistent
  2010 - 5/2015: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent
  2009 - 2011: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, koordinátor vzdělávacích aktivit, ekonomický manažer
  2005 – dosud: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, výzkumný pracovník
Pedagogická činnost
 • 5/2015 - dosud: Ekonomicko-správní fakulta MU, odborný asistent
  2010 - 5/2015: Ekonomicko-správní fakulta MU, asistent
  2009 - 2010: Fakulta sociálních studií MU, externí vyučující
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017 – 2020: Interaktivní mapa neziskového sektoru (MAPA NNO),CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006215, MPSV, hlavní řešitel,
  2017: Výzkum občanské společnosti: od standardu k extrému, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1083/2016, člen řešitelského týmu,
  2014 - 2017: ITTSOIN - Social Innovation and Civic Engagement, 7. rámcový program EU, 613177,člen řešitelského týmu,
  2016: Výzkum neziskového sektoru: alternativní přístupy, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1022/2015, člen řešitelského týmu,
  2015: Inovace, "trh" a regionální kontext, Grantový projekt specifického výzkumu, MUNI/A/1208/2014, člen řešitelského týmu,
  12/2014 – dosud: Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, CZ.1.07/2.2.00/28.0227, člen řešitelského týmu,
  2014: Neziskové organizace v procesu sociálních inovací, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0831/2013, člen řešitelského týmu,
  2012 – 2013: Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderní sociálního státu, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0982/2011, MUNI/A/0775/2012,
  2010 -2011: Aktuální ekonomické a institucionální problémy veřejných politik, Grantový projekt specifického výzkumu MUNI/A/0902/2009, člen řešitelského týmu,
  2009 – 2011: Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje, OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0006, CVNS, člen řešitelského týmu,
  2009 – 2011: Revize teorií neziskového sektoru jako východisko formulace veřejné politiky vůči neziskovému sektoru, Grantová agentura ČR GA402/09/0941,člen řešitelského týmu,
  2009: Dárcovství v očích veřejnosti, projekt CVNS a ESF MU, hlavní řešitel,
  2008, 2009: Zpráva o stavu neziskového sektoru v ČR v roce 2008, ICN, Člen skupiny odborníků,
  2007 – 2008: Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi v oblasti integrace cizinců, veřejná zakázka MPSV, Člen řešitelského týmu,
  2007 – 2008: Zpřehledňování fungování neziskového sektoru v České republice se zvláštním důrazem na prevenci jeho zneužívání pro účely financování terorismu, Veřejná zakázka MVČR, VD20062008B12, prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Člen řešitelského týmu,
  2006: Analýza státní dotační politiky (projekt Rady vlády pro nestátní neziskové organizace), spoluřešitel,
  2006 – dosud: Přehled legislativy pro neziskové organizace (projekt CVNS), hlavní řešitel,
  2005 – dosud: Monitoring prostředí pro činnost neziskových organizací (projekt CVNS), hlavní řešitel,
Členství
 • Členka ERNOP (The European Research Network on Philanthropy),
  Členka Společnosti pro studium neziskového sektoru,
Vybrané publikace
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia, Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 25, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis, Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263-281. ISSN 0013-3035. info
 • HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In: Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. pp 68-81. ISBN 9789075458862. : An ERNOP publication, Barry Hoolwerf and Theo Schuyt (eds.), 2017. info
 • HLADKÁ, Marie. Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 125-142. ISSN 1801-6057. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151. URL info
 • HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. In Boris Strečanský and Marianna Török. Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation, 2016. s. 105-118, 14 s. ISBN 978-3-902673-09-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 394-401, 8 s. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisciplinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Národohospodářský obzor, Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 357-382. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0026. info
 • HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1805-9112. URL info
 • HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th international conference - Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 201-209, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. s. 62 - 71, 9 s. ISBN 978-80-210-5385-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství. In Nové trendy - nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87314-20-3. info
 • HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 s. ISBN 978-80-904877-7-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 92-101, 10 s. ISBN 978-80-7399-907-0. info
 • HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010, 18 p. 2010. info
 • HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7399-657-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2009. 24 s. info
 • HLADKÁ, Marie. Philanthropy: Integral Part of the Economic as well as Social Theories. In European graduate school for social sciences, 14th - 17 th May, Telč. 2009. URL info
 • HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009. info
 • HLADKÁ, Marie. Fenomén filantropie: Postoje veřejnosti k dárcovství. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference. 1. vydání. : Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1. info
 • HLADKÁ, Marie. Teoretické vymezení filantropie v kontextu dnešní společnosti. In Nové trendy - nové nápady 2009. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 489-500, 11 s. ISBN 978-80-87314-04-3. info
 • HLADKÁ, Marie a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. ISBN 978-80-904150-4-1. URL info
 • HLADKÁ, Marie a Martin KŘIVÁNEK. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. Monografie. ISBN 978-80-904150-0-3. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. 1. vyd. Praha: Neziskovky.cz, 2008. 2 s. roč. XVI, č. 5. ISSN 1803-1420. info
 • HLADKÁ, Marie a Miroslav KONEČNÝ. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. 15 s. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ a Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 s. první. info
 • PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů. URL info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2008. : The U.S. Agency for International Development, 2008. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné sbírky: jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se bránit podvodníkům. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008. 16 s. info
 • HLADKÁ, Marie. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In Aktuální otázky sociální politiky 2008 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, fakulta Ekonomicko-správní, 2008. s. 20-27, 8 s. ISBN 978-80-7395-134-4. info
 • HLADKÁ, Marie. Transparentnost veřejných a soukromých organizací při provozování veřejných sbírek. In Nové trendy - nové nápady 2008. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 1-15, 15 s. ISBN 978-80-903914-7-5. info
 • HLADKÁ, Marie. Efektivnost programového financování neziskových organizací. In Sborník příspěvků: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 681-690, 10 s. ISBN 978-80-7248-504-8. info
 • HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 237-246, 10 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • ŠKARABELOVÁ, Simona a Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky nemají k daním co říct. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor, Praha: ICN, 2007, XV, č. 4, s. 8. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Neziskovky, vzdělávání a jejich financování. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor, Praha: ICN, 2007, XV, 7-8, s. 25-26. ISSN 1213-404X. info
 • HLADKÁ, Marie. Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. VŠB - Technical University of OstravaOst: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 250-255, 6 s. ISBN 978-80-248-1458-2. info
 • HLADKÁ, Marie. Veřejné služby ve vzdělávání. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-177, 25 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info

30. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info