Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavla Marciánová, 29.5.1982, Brno
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41a
  Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006:magisterské studium, podnikové hospodářství, titul: Ing, Masarykova univerzita
 • 2009: ukončené doktorské studium, titul: Ph.D., Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2006 -2008: Katedře podnikového hospodářství, ESF Masarykova univerzita, asistentka
Pedagogická činnost
 • 2006: Psychologie v obchodní činnosti
 • 2007: Řízení lidských zdrojů, Rozvoj manažerských dovedností
 • 2008: Nauka o podniku, Podnikatelský inkubátor
 • 2009-2015: Studentský podnikatelský inkubátor
 • 2010 - 2015: Marketing I, Marketing II, Mezinárodní management, Základy managementu, Ekonomika a řízení podniku-projekt systémů řízení podniku,
 • 2016-2017: Marketing I, Marketing II, Základy managementu, Ekonomika a řízení podniku-projekt systémů řízení podniku, Podnikatelský inkubátor, Podniková ekonomika, Marketing - lékařská fakulta obor nutriční terapie
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2009 - Participace ve výzkumném týmu Konkurenceschopnosti české ekonomiky
 • 2011-2013 - Koordinátor projektu "Přeshraniční spolupráce - Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech M00200"
 • 2015: participace na projektu - člen řešitelského týmu SME Instrument Horizon 2020 - Phase I, FGF stable
 • 2016-2018: participace na projektu - člen řešitelského týmu SME Instrument Horizon 2020 - Phase II, FGF stable - advanced wound healing
Akademické stáže
 • 2008 -Účast na doktorském konsorciu V Breukelenu, univerzita Nyenröde, Nizozemí
Universitní aktivity
 • Zaměření na rodinné podnikání, autorka projektu "Výměny profesních znalostí"
 • 2013-2015: Participace na projektu Inovace I a Inovace II
 • 2014 :Šéfredaktor časopisu Central Europen Journal of Management
 • Členka komise pro státní závěrečné zkoušky na ESF MU (Bc., Mgr.)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2018 - Expertní evaluátor projektů Horizon 2020
Ocenění vědeckou komunitou
 • Účast na doktorském konsorciu V Breukelenu, univerzita Nyenröde, Nizozemí
Vybrané publikace
 • KURILLOVÁ, Alžbeta a Pavla MARCIÁNOVÁ. Factors influencing millennials intention to use peer to peer accommodation. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2020, roč. 33, č. 1, s. 1-19. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2020.1825102. URL info
 • MARCIÁNOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání - výzvy současnosti. 2020. URL info
 • ŠVECOVÁ, Jana a Pavla ODEHNALOVÁ. The determinants of consumer behaviour of students from Brno when purchasing organic food. Review of Economic Perspectives. 2019, roč. 19, č. 1, s. 49-64. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/revecp-2019-0003. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Petr PIROŽEK. Corporate board composition in family businesses: Evidence from the Czech Republic. Management : Journal of Contemporary Management Issues. Chorvatsko: Ekonomski fakultet Split, 2018, roč. 23/2, č. 1, s. 155-173. ISSN 1331-0194. doi:10.30924/mjcmi/2018.23.2.155. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. The sustainability of family firms during an economic crisis. In Petr Mikuš, Martin Cenek, Martin Štěrba. Proceeding form ISCOBEMM. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2018. s. 162-166. ISBN 978-80-210-8714-9. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. TECHNOLOGY TRANSFER INDUSTRY UNIVERSITY COOPERATION IN PRACTICE. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing ISCOBEM 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 200-207. ISBN 978-80-210-8714-9. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla, Lenka KOMÁRKOVÁ a Petr PIROŽEK. The Association of Selected Economic Parameters in Construction Output – an International Comparison. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2016, roč. 29/2016, č. 1, s. 18-31. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2015.1106331. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. HIDDEN THREATS IN THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT – USAGE OF COMPETITIVEINTELLIGENCE. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016. s. 813-818. ISBN 978-80-225-4245-6. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Petr PIROŽEK. FAMILY BUSINESSES IN THE CORPORATE GOVERNANCE OF MNCS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 63, č. 3, s. 979-984. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563030979. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Petr PIROŽEK. The University-industry Cooperation and its Practical Application in the Czech Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Elsevier, 2014, roč. 106/2013, 36/2013, s. 3095 - 3105. ISSN 1877-0428. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Petr PIROŽEK. Innovations and Entrepreneurship at a Time of Financial Crisis in Czech and Austrian Construction Industries. In Dr Brendan Galbraith University of Ulster Belfast, UK. Proceedings of the 9th European Conference on Innovation and Entrepreneurship ECIE 2014. 1. vyd. Belfast: Dr Brendan Galbraith University of Ulster Belfast, UK, 2014. s. 355-360. ISBN 978-1-910309-45-2. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Family Business Governance in the Czech Republic. In VERN' University of Applied Sciences Zagreb, Republic of Croatia. Proceedings of The 10th European Conference on Management Leadership and Governance ECMLG 2014. 1. vyd. Zagrab: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 206-211. ISBN 978-1-910309-75-9. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Central European Journal of Management. Central European Journal of Management, 2014. ISSN 2336-4890. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Ländervergleich Österreich – Tschechien ,Tschechische Projektergebnisse - Herausforderungen. In Ländervergleich Österreich – Tschechien, konference Wien. 2014. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Specifika rodinných podniků v oblasti stavebnictví. In Ing. Viliam Záthurecký, Ph.D., MBA. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1). 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2013. s. 103-110. ISBN 978-80-210-6187-3. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Financial crisis as the opportunity. In Ekonomická univerzita v Bratislavě. Aktuálne problémy podnikové sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm, 2013. s. 430-433. ISBN 978-80-225-3636-3. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Petr PIROŽEK. Selected characteristics of family business in the construction industry of the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 2/2013, č. 2, s. 91-103. ISSN 1805-9112. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Faktory úspěchu. In V. Záthurecký, A. Kessler, Ch. Schweiger a kolektiv. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a FH Wien WKW, 2013. s. 61-71. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. ISBN 978-80-210-6656-4. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Faktory úspěchu - srovnání CZ a AT. In V. Záthurecký, A. Kessler, Ch. Schweiger a kolektiv. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a FH Wien WKW, 2013. s. 125-134. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech. ISBN 978-80-210-6656-4. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 144 s. ISBN 978-80-210-5603-9. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. RODINNÉ PODNIKÁNÍ ANALÝZA PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ. In Hradecké ekonomické dny 2009. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 109-114, 5 s. ISBN 978-80-7041-455-2. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Ladislav BLAŽEK. Toray Textiles central Europe, s.r.o. - clash of cultures. In PODNIKANIE A KONKURENCIESCHOPNOSŤ FIRIEM 2009. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. s. 60-66, 6 s. ISBN 978-80-225-2738-5. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Family business survey 2008. Erenet profile. Entrepreneurship Research and Education, 2009, roč. 4/2009, 4/2009, 14 s. ISSN 1789-624X. URL info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla a Kamila OLŠEVIČOVÁ. AGENT-BASED SIMULATION OF DEVELOPMENT STAGES OF FAMILY BUSINESSES. E + M Ekonomie a management. Liberec, 2009, roč. 4/2009, 4/2009, s. 77-83, 6 s. ISSN 1212-3609. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Multi-agent approach in organization behaviour. In Agent-based approaches in economy, management and tourism. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2009. s. 31-40. ISBN 978-80-245-1583-0. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Využití agentových modelů v manažerské praxi. In Ekonomická společnost Masarykovy univerzity - MUES. 2009. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Výzkum rodinného podnikání. In Konkurenční schopnost podniků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 191-235. Konkurenční schopnost podniků. ISBN 978-80-210-5058-7. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. K problematice konkurenceschopnosti rodinného podnikání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2008. s. 96-99. ISBN 978-80-7392-021-0. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání a podniková kultura. In Zborník bastraktov vedeckých prác mezinárodná vedecká konferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Nitra, Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. s. 136-136. ISBN 978-80-8069-969-7. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: ESF MU, 2008. s. 555 - 560. ISBN 978-80-210-4521-7. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Co trápí rodinné firmy? Praha: Economia, 2008. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Aplikace Greinerovy teorie růstu podniku v rodinném podnikání. In Recenzovaný sborník z mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, 2008. s. 249-250. ISBN 978-80-7318-663-0. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání. In Sborník příspěvků z mezinárodní doktorské konference IMEA 2008. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 300-306. ISBN 978-80-7372-335-4. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Petr PIROŽEK, Pavla ODEHNALOVÁ, Eva KARPISSOVÁ a Petr MIKUŠ. Konkurenceschopnost podniků. Uspořádání konference. 2008. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Advantages and disadvantages od family business. In IFERA Doctoral consortium. 2008. info
 • BLAŽEK, Ladislav a Pavla ODEHNALOVÁ. Případové studie. In Konkurenční schopnost podniků. 1.vydání. Brno: ESF MU, 2008. s. 121-129. sv. 1. ISBN 978-80-210-4734-1. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Výzkum rodinného podnikání v rámci empirického šetření Konkurenceschopnost podniků. In Vývojové tendence podniků. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2008. s. 100-156, 56 s. ISBN 978-80-210-4723-5. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků - případové studie podniků. Brno: CVKSČE MU, 2008. 67 s. WP č. 21/2008. ISSN 1801-4496. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Konkurenceschopnost rodinných podniků - Případové studie podniků. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 235-302, 67 s. CVKSCE. ISBN 978-80-210-4787-7. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. FM UTB Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 158-159, 10 s. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Začátek pracovní kariéry. Brno: Jihomoravské Inovační Centrum, 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Makroekonomické aspekty malého a středního podnikání. Brno: Jihomoravské Inovační centrum, 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Podniková kultura. Brno: Jihomoravské Inovační centrum, 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Mobbing a Bossing. Brno: Jihomoravské Inovační centrum, 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Přednosti a meze rodinného podnikání. Brno: Jihomoravské Inovační centrum, 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Získávání zaměstnanců. Brno: Jihomoravské Inovační centrum, 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. 2007. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání a jeho vliv na trh práce v ČR. In Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita, 2007. s. 144 - 148. ISBN 978-80-210-4422-7. info
 • ODEHNALOVÁ, Pavla. Význam rodinného podnikání pro ČR. Praha: Economia, 2007. info

24. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info