JUDr. Mgr. Ing. Hynek Baňouch, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Hynek Baňouch (c.v.)

Identifikace osoby
 • * 1972 (Uh. Hradiště)
Funkce na pracovišti
 • externí učitel sociologie práva a sociologické jurisprudence
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: půlroční stáž ve 2. a 4. senátu NSS (září až únor)
  2011: Ph.D. & JUDr. v oboru teorie práva, PrF UK v Praze
  2001: Mgr. v oboru právo a právní věda, PrF MU v Brně
  2001: Mgr. v oboru sociologie, FSS MU v Brně
  1999: Bc. v oboru politologie - sociologie, FSS MU v Brně
  1996: Ing. v oboru Dopravní marketing, management a logistika(zaměření na ekonomiku a řízení), UPa 3r a Fakulta riadenia a informatiky VŠDS Žilina 2r (Informačné riadiace systémy)
  1990: maturita v oboru automatizační technika SPŠ Uh. Hradiště}.
Přehled zaměstnání
 • 2009: soudce okresního soudu
  2008: asistent soudce okresního soudu
  2002: asistent soudce Ústavního soudu
  2002: asistent soudce Nejvyššího soudu
  2001: advokátní koncipient
  1999: externí učitel FSS MU
  1996: velmi velmi krátce jako finanční analytik
Pedagogická činnost - externí
 • 2014: vzdělávání pro Justiční akademii 2014 - 2011: Právnická fakulta UK v Praze - katedra politologie a sociologie
  2007: výuka Sociologické jurisprudence  (pro magistry)  FSS MU v Brně (dosud)
  2006: výuka Úvodu do sociologie práva  (pro bakaláře) FSS MU
  2002: školení pro pracovníky územních daňových orgánů MF ČR (do 2005)
  1999: výuka Ekonomického stylu myšlení a hospodářské politiky (do 2001)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dlouhodobý výzkum každodennosti práva (opravu.blogspot.com); důvěra v právo jako sociologické téma; praktické otázky efektivnosti (sociální účinnosti) práva
  Ústavní právo (základní práva a svobody v akci)
Vybrané publikace
 • BAŇOUCH, Hynek. Vybrané ústavní garance práva na spravedlivý proces (komentář k článkům 37 až 40 Listiny) in Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil a kol.: Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012. ISBN 978-80-7357-750-6. Dostupné zde info
 • BAŇOUCH, Hynek. Překážky efektivnosti práva (disertační práce, text dokončen v srpnu 2010). 2011. URL info

20. 4. 2015