prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 5. 10. 2010
Datum ukončení řízení 1. 2. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 3. 2011
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Micahel Doubek, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařská fakulta)
prof. Dr. Hildegarde Greinix (AKH Wien, Austria)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 5. 2011