MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika zobrazovacích metod


telefon: 543 183 019
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Radiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 7. 2. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Mechanická rekanalizace v léčbě ischemické cévní mozkové příhody
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc. (Zástupce přednosty kliniky: Neurologická klinika FN UK Hradec Králové)
doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. (Přednosta kliniky: Rádiologická klinika, Univerzitná nemocnica, Martin)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2019
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. (Přednosta kliniky - Radiologická klinika FN Hradec Králové)
Členové prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D. (Přednosta kliniky - Neurologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. (Přednosta kliniky - I. neurologická klinika LF UK a UNB, Univerzitná nemocnica, Bratislava)
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc. (Přednosta kliniky - Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a F)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info