prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.

profesor – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/03011
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6609
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Narozen 22. ledna 1960 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Ústav matematiky a statistiky
  Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
  Czech Republic
Funkce na pracovišti
 • Profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Jmenování profesorem pro obor aplikovaná matematika na doporučení VR VUT v Brně
 • 2006: Habilitace z aplikované matematiky,VUT v Brně, "Diferenciální rovnice v biologii a medicíně"
 • 1994: Dr. z matematické analýzy, MU Brno, "Asymptotical properties of dynamical systems with application to life science"
 • 1984: RNDr. z matematické analýzy, UJEP Brno, "Diagonální a pokrývací uniformní struktury"
Přehled zaměstnání
 • 2016 - : Profesor ústavu matematiky a statistiky, MU PřF
 • 2007 - 2016: Docent ústavu matematiky a statistiky, MU PřF
 • 2006 : Docent katedry aplikované matematiky, MU PřF
 • 2002 - 2006: Odborný asistent katedry aplikované matematiky, MU PřF
 • 1994 - 2002: Odborný asistent katedry matematické analýzy, MU PřF
 • 1989 - 1991: Samostatný odborný referent, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
 • 1984 - 1989: Matematik-analytik (tj. programátor), Útvar (později Ústav) výpočetní techniky Vysoké školy zemědělské, Brno
 • 1984: Matematik-analytik, Početnická a organizační služba, Brno (jeden měsíc)
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
 • Diferenciální, diferenční, dynamické rovnice
 • Matematická biologie, populační dynamika
 • Aplikace matematických a statistických metod v medicíně

  Řešitel projektů:
 • MUNI/A/1204/2017 Matematické statistické modelování 2, 2018
 • MUNI/A/1194/2016 Statistické a deterministické modelování, 2017
 • MUNI/A/1234/2016 Matematické a statistické modelování, 2016
 • MUNI/A/1441/2014 Matematické a statistické modely, 2015
 • MUNI/A/0960/2013 Matematická statistika a modelování, 2014
 • MUNI/A/0849/2012 Matematická statistika a modelování, 2013
 • MUNI/A/1001/2009 Matematická statistika a modelování, 2010 - 2012

  Spolupracovník projektů:
 • GA18-07487S Náboženství na sítích antického Středomoří: Role primárních a sekundárních center při šíření náboženských inovací, 2018 - 2020. Řešitel Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
 • GA16-03796S Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků, 2018. Řešitel doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.
 • GAP201/10/1032 Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" III, 2010 - 2014. Řešitel prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
 • GA201/07/0145 Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales" II, 2007 - 2009. Řešitel prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
 • GA201/04/0580 Diferenční rovnice a dynamické rovnice na "time scales", 2004 - 2006. Řešitel prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
 • GA201/01/0079 Kvalitativní teorie řešení diferenčních rovnic, 2001 - 2003. Řešitel prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
 • GA201/98/0677 Diferenční rovnice a jejich aplikace, 1998 - 2000. Řešitel prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
 • GA201/99/0295 Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic, 1999 - 2001. Řešitel prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.
 • GA201/96/0410 Diferenciální a funkcionálně-diferenciální rovnice, 1996 - 1998. Řešitel prof. RNDr. František Neuman, DrSc.

 • MUNI/M/1867/2014 Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování, 2015-2017. Řešitel Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

 • Výzkumný záměr MSM143100001 Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely, 1999 - 2003. Řešitel prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc.

 • CZ.1.07/2.2.00/28.0043 Interdisciplinární rozvoj studijního oboru matematická biologie, 2011 - 2015. Řešitel prof. Ing. Jiří Holčík, CSc.
 • CZ.1.07/2.2.00/15.0203 Univerzitní výuka matematiky v měnícím se světě, 2010 - 2013. Řešitel prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
 • CZ.04.1.03/3.2.15.1/0151 Implementace systémového hlediska do vzdělávání při přechodu k udržitelnému rozvoji, 2005 - 2007. Řešitel Ing. Ladislav Lakomý.

 • FRVŠ/2534/2005 Přednáškový pobyt prof. Michaela Schimeka, 2005. Řešitelka prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
 • FRVŠ/2239/2011 Inovace výuky statistiky - implementace jazyka R, 2010 - 2012. Řešitel Mgr. Jan Koláček, Ph.D.

 • MUNI/A/1138/2017 Matematické struktury 7, 2018. Řešitel prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
 • MUNI/A/1154/2015 Matematické struktury 5, 2016. Řešitel prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
 • MUNI/A/1490/2014 Matematické struktury, 2015. Řešitel prof. RNDr. Roman Šimon Hilscher, DSc.
Akademické stáže
 • 1999: Studijní pobyt na universitě v Ioannině, Řecko (tři týdny)
 • 1993: Studijní pobyt na Universita degli Studi, Bologna, Itálie (pět měsíců)
Universitní aktivity
 • Člen oborové komise Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování
 • Předseda komise pro rigorózní zkoušky v oboru Matematické modelování a numerické metody
 • Garant studijních oborů
  - B1101:1103R037 Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
  - N1101:1103T016 Matematické modelování a numerické metody
 • Akademický senát PřF MU, člen 1996-2002, 2006-2011
  Ekonomická komise, člen 2006-2008
Mimouniversitní aktivity
 • International Society for Clinical Biostatistics
 • European Society for Mathematical and Theoretical Biology
 • The Society for Mathematical Biology
 • International Society of Difference Equations
 • Jednota českých matematiků a fyziků (člen výboru pobočky 1996-2006)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ohlasy na publikace:
  h-index 8
  182 citací, z toho 171 WoS nebo Scopus (říjen 2018)

 • Členství v organizačním výboru mezinárodní konference:
  18th annual meeting of the International Environmetrics Society August 16–20, 2007, Mikulov, Czech Republic
  8th International Conference on Difference Equations and Applications ICDEA 2003, July 28--August 1, 2003, Brno, Czech Republic
  CDDE 2006, Colloquium on Differential and Difference Equations September 5-8, 2006, Brno, Czech Republic
  Perspectives in Modern Statistical Inference III, July 18-22, 2005, Mikulov, Czech Republic
  Perspectives in Modern Statistical Inference II, August 14-17, 2003, Brno, Czech Republic
  Conference on Differential Equations and Their Applications Equadiff 9, August 25-29, 1997, Brno, Czech Republic
Vybrané publikace
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Discrete Reaction-Dispersion Equation. In M. Bohner, S. Siegmund, R. Šimon Hilscher, P. Stehlík. Difference Equations and Discrete Dynamical Systems with Applications. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 323-333. ISBN 978-3-030-35501-2. doi:10.1007/978-3-030-35502-9_14. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Turing-like phenomenon on a discrete space-time. In Differential Equations and Applications, Brno, Czech Republic, September 4-7, 2017. 2017. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Dalibor PAPOUŠEK. Instability of a discrete reaction-diffusion equation. In 23rd International Conference on Difference Equations and Applications. 2017. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Diskrétní deterministické modely. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 226 s. ISBN 978-80-210-8095-9. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Maticové populační modely. In HOLČÍK, Jiří, KOMENDA, Martin (eds.) a kol. Matematická biologie: e-learningová učebnice [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 142 s. ISBN 978-80-210-8095-9. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Discrete reaction-diffusion equation: An application. In ICDEA 2015. The 21st International Conference on Difference Equations and Applications. 2015. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Dalibor PAPOUŠEK. Discrete Diffusion Equations: An Abstract Model of Spreading of Anything. In "Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis" (GEHIR, Brno, ČR). 2015. 2015. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic Selection Systems and Replicator Equations. In AlSharavi Z., Cushing J.M., Elaydi S. Theory and Applications of Difference Equations and Discrete Dynamical Systems. Heidelberg-New York-Dordrecht-London: Springer, 2014. s. 203-213. ISBN 978-3-662-44139-8. doi:10.1007/978-3-662-44140-4_11. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Estimation of the current disease-free survival function. In Jiří Zelinka, Ivana Horová. Workshop of the Jaroslav Hájek Center and Financial Mathematics in Practice I, Book of short papers. 2012. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 69-76. ISBN 978-80-210-5778-4. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Replikátorová rovnice - příklad užití matematiky v biologii. Kvaternion. Ústav matematiky FSI VUT v Brně, 2012, roč. 1, č. 2, s. 91-102. ISSN 1805-1324. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Příprava studijních materiálů pomocí programového systému R. In Jiří Neubauer, Eva Hájková. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process, Proceedings, Part 1. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 257-263. ISBN 978-80-7231-780-6. URL info
 • HOROVÁ, Ivanka, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří ZELINKA. Change points detection of a smooth estimate of a hazard function. 2010. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Deterministic models of natural selection and their relation to ecology. In 6th Summer School on Computational Biology. 2010. ISBN 978-80-7204-698-0. URL info
 • HOROVÁ, Ivanka, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří ZELINKA. Hazard function for cancer patients and cancer cell dynamics. Journal of Theoretical Biology. Elsevier, 2009, roč. 258, č. 3, s. 437-443. ISSN 0022-5193. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic replicator equation and its transformation. In Difference Equations and Applications. Istanbul, Turkey: Bahcesehir University Press, 2009. s. 251-258. ISBN 978-975-6437-80-3. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Ludvík NOVÁK. Mathematical Model of Child and Adolescent Growth. Parameters Identification from Longitudinal Data. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2009, roč. 81, č. 4, s. 266-267. ISSN 1211-3395. URL info
 • MAYER, Jiří, Marta KREJČÍ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Andrea JANÍKOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Lenka ŠMARDOVÁ, Milan NAVRÁTIL a Jan KAMELANDER. Successful treatment of steroid-refractory hepatitic variant of liver graft-vs-host disease with pulse cyclophosphamide. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 767-773. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.006. info
 • DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672, 4 s. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.004. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Jitka KÜHNOVÁ. Bio-diversity in vineyards with conventional, biological and integrated treatment. In TIES 2009 - the 20th Annual Conference of The International Environmetric Society. Book of Abstracts. 2009. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamic Replicator Equation as a Gradient System. In 15th ICDEA, International Conference on Difference Equations and Applications. Abstract book, program. 2009. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. An identification of a predator-prey model. A simulation study. Aplimat - Journal of Applied Mathematics. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, STU, 2008, roč. 1/2008, č. 2, s. 271-277, 6 s. ISSN 1337-6365. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Ludvík NOVÁK. Dynamic Phenotype Method - Analysis of Child and Adolescent Longitudinal Growth Data. In European Conference on Mathematical and Theoretical Biology. 2008. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Replicator equation on time scale. In 7. matematický workshop. 2008. ISBN 978-80-214-3727-2. info
 • MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia (AML) with frequent quantitative monitoring of molecular markersin different comprartments. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 1, s. 126-129. ISSN 1213-5763. info
 • DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, S. STRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNXa, CBFB, MLL gene translocations, or NPMI mutation. Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Annals of Hematology. Springer, 2008, roč. 87, č. 1, s. S4, 1 s. ISSN 0939-5555. info
 • MAYER, Jiří, Jan KAMELANDER, Z. POSPÍŠIL, Michael DOUBEK a Marta KREJČÍ. New Characteristics of Liver Gvhd: Kinetics and the Serum Levels of Enzymes Linked to Cholestasis. Blood. 2008, roč. 112, Suppl. 1, s. 4359. info
 • MAYER, J., A. JUNGOVÁ, M. DOUBEK, M. BREJCHA, Y. BRYCHTOVÁ, A. PANOVSKÁ a Z. POSPÍŠIL. Alemtuzumab v terapii chronické lymfatické leukemie (CLL) - retrospektivní multicentrická analýza a léčebná odpověď podle cytogenetického rizika. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 59 - 59. ISSN 1213-5763. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. On the (im)possibility of a predator-prey model identification. In 6. matematický workshop. 1. vyd. Brno: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, 2007. s. 81-82. ISBN 80-214-2741-8. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk a Václav PINK. Biological protection of plants - a model and its parameters. In II Conference on Computational and Mathematical Population Dynamics. Abstract book. 2007. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamické systémy a systémová dynamika. In Dynamika systémů a udržitelnost. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2007. s. 25-68. Soubor učebních textů. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Estimation of Parameters for a Predator-Prey Community. In Book of Abstracts TIES 2007. 2007. ISBN 978-80-210-4333-6. info
 • HOROVÁ, Ivanka, Marie FORBELSKÁ, Luboš BAUER, Marie BUDÍKOVÁ, Jan KOLÁČEK, Karel LEPKA, Ivo MOLL, Danka NÉMETHOVÁ, Radka PALIÁNOVÁ, Ondřej POKORA, Zdeněk POSPÍŠIL, Jaroslav RÁČEK, Martin TAJOVSKÝ, Gejza WIMMER a Jiří ZELINKA. TIES2007, 18th annual meeting of the International Environmetrics Society. 2007. URL info
 • HERBER, Vladimír, Zdeněk POSPÍŠIL, Ivan HOLOUBEK, Tomáš TYC, Jiřina RELICHOVÁ, Petr ZBOŘIL, Petr KUGLÍK, Kateřina KEPRTOVÁ, Rostislav MELICHAR a Jiří REZ. Věda a příroda. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 64 s. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4492-0. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Aplikace diferenciálních rovnic v biologii. In Seminár z diferencálných a diferenčných rovníc. 2007. info
 • HOROVÁ, Ivanka, Jiří ZELINKA a Zdeněk POSPÍŠIL. Semiparametric Estimation of Hazard Function for Cancer Patients. Sankhya: The Indian Journal of Statistic. 2007, roč. 69, č. 3, s. 494-513. ISSN 0972-7671. URL info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Diferenciální rovnice v biologii a medicíně. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně, Edice Habilitační a inaugurační spisy. Brno: VUTIUM Brno, 2006, roč. 204, č. 1, s. 1-40. ISSN 1213-418X. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Matematické modelování dynamiky populací. In Věda a příroda. Mezioborový pohled na přírodní vědy a techniku s příklonem k biotechnické a bionické problematice. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2006. s. 30-35. ISBN 80-86386-79-1. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Matematický model procesu osvojení si návyku konzumace alkoholických nápojů. In XXIV. International Colloquium on the Acquisition Process Management. Proceedings of abstract and electronic version of rewiewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany. Fakulta ekonomiky a managementu, 2006. s. 1-7. ISBN 80-7231-139-5. info
 • TRBUŠEK, Martin, Soňa ČEJKOVÁ, Jitka CHUMCHALOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Jana ŠMARDOVÁ, Petr KUGLÍK, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Jiří MAYER. Rituximab Senzitizes B-CLL Cells with Inactived p53 to fludarabine. 2006. info
 • MAYER, Jiří, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Detection of molecular relapse of AML by very frequent quantitative monitoring of different molecular markers (Fusion transcripts and WTI) in different compartments (peripheral blood, bone marrow, and selected CD34+bone marrow cells) and its treatment... 2006. info
 • ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří VORLÍČEK. Cardiac function and cardiopulmonary performance in patients after treatment for non-Hodgkin's lymphoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2006, roč. 53, č. 2, s. 174-181. ISSN 0028-2685. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Gompertzian hazard function. In 4-th International Conference Aplimat. 1. vyd. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 341-346. ISBN 80-969264-3-8. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic pro studenty ekonomie. In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu : sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2005. s. 1-6. ISBN 80-85960-92-3. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. A parametric estimation of hazard function for cancer patients. In ECMTB2005. European Conference on Mathematical and Theoretical Biology. 2005. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Diferenciální rovnice se zpožděním a program R-language. In XXII mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. 1. vyd. Vyškov: VVŠ-PV FEM, 2004. s. 1-10. ISBN 80-7231-116-6. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Gompertzian survivor function. A simulation study. In 3. matematický workshop. Sborník (obsahuje CD-ROM). Brno: FAST-VUT, 2004. s. 1-7. ISBN 80-214-2741-8. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Hazard function. A deterministic point of view. In Summer School Datastat03, Proceedings, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15. Brno: Masaryk University in Brno, 2004. s. 315-324. ISBN 80-210-3564-1. info
 • OPLUŠTIL, Zdeněk a Zdeněk POSPÍŠIL. An Oscillation Criterion for a Dynamic Sturm-Liouville Equation. In New Progress in Difference Equations. Proceedings of the Sixth International Conference on Difference Equations. Boca Raton-London-New York-WashingtonDC: CRC Press, 2004. s. 317-324. ISBN 0-415-31675-8. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Matematické modely v biologii s programem Maple. In XXI mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstrakt a elektronických verzí příspěvků na CD-ROMu. Vyškov: VVŠ-PV ve Vyškově, FESL, 2003. s. 1-9. ISBN 80-7231-105-0. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. An inverse problem for matrix trigonometric and hyperbolic functions on measure chains. In Colloquium on Differential and Difference Equations, CDDE 2002. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2003. s. 205-211. ISBN 80-210-3149-2. info
 • MAYER, Jiří, Zdeněk POSPÍŠIL a Zdeněk KOŘÍSTEK. Mathematical model of peripheral blood stem cell harvest kinetics. Bone Marrow Transplantation. NPG, 2003, roč. 32, č. 8, s. 749-757. ISSN 0268-3369. URL info
 • OBOŘILOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Zdeněk POSPÍŠIL a Zdeněk KOŘÍSTEK. Symptomatic Intravenous Antipyretic Therapy: Efficacy of Metamizol, Diclofenac, and Propacetamol. Journal of Pain and Symptom Management. New York: Elsevier, 2002, roč. 24, č. 6, s. 608-615. ISSN 0885-3924. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Odhad parametrů logistické rovnice. In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu. Sborník referátů. Brno: ÚKZÚZ, 2002. s. 179-187. ISBN 80-86548-16-3. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Sjednocení spojité a diskrétní analýzy. In XIX vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV, 2001. s. 287-290. ISBN 80-7231-071-2. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Bůh a hry, matematické. In Evropa mezi vírou a vědou. Brno: VUT v Brně, Centrum vzdělávání a poradenství, 2001. s. 125-135. ISBN 80-214-1865-6. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Hyperbolic sine and cosine functions on measure chains. Nonlinear Analysis TMA. Elsevier Science Ltd., 2001, roč. 47, č. 2, s. 861-872. ISSN 0362-546X. info
 • KALAS, Josef a Zdeněk POSPÍŠIL. Spojité modely v biologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 256 s. ISBN 80-210-2626-X. info
 • MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk POSPÍŠIL, Michael DOUBEK, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, V. HOFFOVÁ, J. ČERŇANSKÁ, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Odběr transplantátů periferních kmenových buněk krvetvorby u dobrovolných dárců -sourozenců nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2001, roč. 47, Supplement, s. 15-28. ISSN 0042-773X. info
 • DOŠLÝ, Ondřej a Zdeněk POSPÍŠIL. Hyperbolic Transformation and Hyperbolic Difference Systems. Fasciculi Mathematici. Poznan: Poznan University of Technology, 2001, roč. 2001, č. 32, s. 25-48. ISSN 0044-4413. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Vývoj vzorců chování. In XVII MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1999. s. 163-166. ISBN 80-7231-035-6. info
 • MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Ingrid VÁŠOVA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL, Milan NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Kinetika obnovy krvetvorby po vysokodávkové chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 138, č. 6, s. 170-177. ISSN 0008-7335. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. On the permanence of non-autonomous competitive system. In Proceedings International Conference Biomathematics, Bioinformatics and Applications of Functional Differential Difference Equations. Antalya, Turkey: Akdeniz University, 1999. s. 155-162. info
 • OBOŘILOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Zdeněk POSPÍŠIL, Zdeněk KOŘÍSTEK, Jiří VORLÍČEK a Dagmar HAVRANOVÁ. Symptomatická parenterální antipyretická léčba u onkologicky nemocných - srovnání metamizolu, diclofenacu a propacetamolu. Klinická onkologie. Brno: AsP Brno s.r.o., 1999, roč. 12, č. 6, s. 200-205. ISSN 0862-495X. info
 • MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Z. POSPÍŠIL, Jiří VORLÍČEK, L. BOURKOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří ADLER, Irena KOUTNÁ, V. HOFFOVA a Daniela SCHMITZOVÁ. Množství mononukleárních buněk není spolehlivé pro ohodnocení kvality transplantátu periferních kmenových buněk. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 5, s. 163-167. ISSN 0862-495X. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Víno a roztoči (o jednom ekologickém modelu). In Biometrické metody a modely v současné vědě a výzkumu. Brno: ÚKZÚZ, 1998. s. 159-165. ISBN 80-86051-30-7. info
 • POSPÍŠIL, Zdeněk. Remark on the Dissipativity of an N Prey - One Predator System. Mathematical Biosciences. New York,NY: Elsevier Science, 1996, roč. 131, č. 2, s. 173-183. ISSN 0025-5564. info
 • MAYER, Jiří a Zdeněk POSPÍŠIL. Agregace erytrocytů. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 1992, č. 72, s. 281-284. ISSN 0032-6739. info
 • MAYER, Jiří a Zdeněk POSPÍŠIL. Viskozita plazmy. Její ovlivnění některými bílkovinami krevní plazmy. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1992, č. 38, s. 357-364. ISSN 0042-773X. info
 • MAYER, Jiří a Z. POSPÍŠIL. Mechanismus sedimentace erytrocytů. Víme dnes více než Robin Farhaeus? Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 1, s. 604-612. ISSN 0042-773X. info
 • KOMPRDA, Tomáš a Zdeněk POSPÍŠIL. Effective degradability of crude protein and organic matter of lucerne hay - comparison of two kinetic models. Živočišná výroba. Praha, 1993, roč. 38, č. 4, s. 317-324. ISSN 0044-4847. info
 • HLUCHÝ, Milan a Zdeněk POSPÍŠIL. Damage and economic injury levels of eriophyid and tetranychid mites on grapes in Czecoslovakia. Experimental&Applied Acarology. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1992, roč. 14, č. 3, s. 95-106. ISSN 0168-8162. info
 • MAYER, Jiří, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří LITZMAN. The Mechanism of Erythrocyte Sedimentation in Westergren's examination. Biorheology. Pergamon Press, 1992, roč. 29, 2-3, s. 261-271. ISSN 0006-355X. info
 • HLUCHÝ, Milan, Zdeněk POSPÍŠIL a Miloslav ZACHARDA. Phytophagous and predatory mites (Acari: Tetranychidae, Eryophyidae, Phytoseiidae,Stigmaeidae] in South Moravian vineyards, Czechoslovakia, treated with various types of chemicals. Experimental & Applied Acarology. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1991, roč. 13, č. 2, s. 41-52. ISSN 0168-8162. info

31. 1. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info