doc. Alexander Duleba, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Alexander Duleba, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Politologický ústav, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešově
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2018
Datum ukončení řízení 28. 11. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 11. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. Leszek Zasztowt (Centrum východoevropských studií, Varšavská univerzita)
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. (Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita)
prof. Kataryna Wolczuk (Centrum ruských, evropských a euroasijských studií, Univerzita v Birminghamu)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 12. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2019