Mgr. et Mgr. Jan Krátký, Ph.D.

Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Jan Krátký, 1.9.1981 v Brně
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
Funkce na pracovišti
 • 2010 - doposud, interní doktorand
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 - Mgr. obor sociologie, fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce: Bauhaus jako kulturní forma modernity.
 • 2008 - Mgr. obor religionistika, filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce: Náboženská konverze jako problém indentifikace
 • 2006 - Bc. obor religionistika, filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, bakalářská práce: Kritika konverzního modelu Johna Loflanda a Rodney Starka.
 • 2001 - Jednoleté pomaturitní studium angličtiny (Cambridge First Certificate)
 • 2000 - maturita, Gymnázium na tř. kpt. Jaroše v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2011 - grant Grantového fondu děkana filosofické fakulty MU (MUNI/21/KRA/2011), téma: Architektura a užité umění modernismu jako prostředí vytváření a sdílení významu.
 • 2007 - terénní výzkum v rámci projektu: Detradicionalizace a individualizace náboženství v České republice a jejich sociopolitické a socioekonomické důsledky (Projekt GA ČR č. 403/06/0574).
 • Konference
 • 2012 - konference Explaining Religion: Method, Theory & Experiment, 22.-24.11., Soluň, příspěvek: Material artifact as a mean 
of concretization of ritual sequence: On the way to the Experiment.
 • 2012 - Výroční konference Evropské asociace pro studium náboženství 2012, 23.-26.8., Stockholm, příspěvek: Action representation and Theory of Mind
 • 2011 - Výroční konference Britské asociace pro studium náboženství 2011, 5.-7.9., Durham, příspěvek: Ritual Knowledge: towards a cognitive model of material culture engagement
 • 2010 - konference ISORECEA 2010, 16.-18.12., Brno, příspěvek: The Problem of Conversion and the Role of Life Environment: "The View of Cognitive Science and Material Culture Studies"
 • 2010 - konference kognice 2010: Reprezentace významu, 16.-18.9., Praha, příspěvek: "Kulturní formy Bauhausu, reprezentace významu a kognitivní aspekty modernity"
 • 2009 - workshop "Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture",6.-7.11, Brno, příspěvek: Pragmatic and Significative: Functional versus Symbolic meanings in the study of modernistic material culture”.
 • 2008 - konference New expressions of Spirituality”, 7.- 8. listopad, Szeged, příspěvek: “Study of social representations among new age religiosity: The problem of data complexity. New expressions of Spirituality”
 • 2008 - letní škola Religion in changing world, Szeged, příspěvek: “Dual aspects of social knowledge. A case for religious alternation”.
 • 2007 - konference Civil Religion, Private Spirituality, 26.- 27. října. Szeged, příspěvek: “Second life – life changed: Disfunctionality of ritual action in Second Life”.
 • srpen 2006, letní škola Religiousness in A Changing World, Szeged, Maďarsko
 • 2007 - letní škola Brno, příspěvek: “Mapping the border-line religious phenomena - the “Mikulov project”. Study of Religions in Central Europe. 19. srpna- 1. září Brno.
 • 2006 - letní škola Religion in Changing World, Szeged, příspěvek na téma: “Sri Krishna Chaitanya Mission in Brno?: A brief description of religious group in contrast with classical typologies.
Akademické stáže
 • 2012 univerzita v Aarhus, Department of Culture and Society, Study of Religions, ERASMUS 2007/2008 univerzita ve Vídni, CEEPUS
Mimouniverzitní aktivity
 • 2008 spoluzakladatel občanského sdružení "Česká společnost pro kognitivní studium kultury"
 • 2008 "Česká společnost pro studium náboženství" člen
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011 přednáška v rámci letní školy religionistických studií "Religious Transformations in the contemporary European Societies" (Szeged, 15.- 29. srpna 2011): téma přednášky: "Ritual and Things: engagement of material culture in ritual action".

21. 12. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info