doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.


e‑mail:
Školitel

Obor: Politologie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech