doc. Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., DSc.

docent – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky


kancelář: pav. 06/03034
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4909
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Josef Klusoň, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Teoretická fyzika a astrofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 10. 2007
Datum ukončení řízení 1. 2. 2009
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. Petr Hořava (Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA)
prof. Joseph A. Minahan (Department of Theoretical Physics, Uppsala, Švédsko)
prof. Massimo Bianchi (Universita di Roma, Řím, Itálie)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 7. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. (ČVUT Praha, FJFI)
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. (UP Olomouc- Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jiří Niederle, DrSc. (FÚ AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info