doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.

docent – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C02/213
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5952
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 5. 2014
Datum ukončení řízení 1. 4. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Nucleic acid interactions and genome stability
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Prof. Dr. Martin Peter Hof, DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 10. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (CEITEC)
Členové doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (CEITEC)
doc. RNDr. Petr Pečinka, CSc. (Ostravská univerzita v Ostravě)
prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. (1.LF UK v Praze)
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info