Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Proděkanka pro vnější vztahy a marketing Ekonomicko-správní fakulty


Kancelář: 426
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 8008
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Ekonomicko-správní fakulta
  Katedra veřejné ekonomie
  Lipová 41A
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: vysokoškolské doktorské, veřejná ekonomie, Ph.D., Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 1998: vysokoškolské, veřejná ekonomika, Ing., Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
 • 1996: vysokoškolské, ekonomika terciární sféry, Bc., Západočeská univerzita v Plzni, fakulta ekonomická Cheb
Přehled zaměstnání
 • 2003 - dosud : odborný asistent, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, katedra veřejné ekonomie
 • 2000-2003: asistent Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Pedagogická činnost
 • Veřejná ekonomie
 • Ekonomika bydlení
 • Ekonomika technické infrastruktury
 • Řízení ve veřejné správě
 • Ekonomika veřejného sektoru
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1999-2004 : Faktory efektivnosti rozvoje regionů ČR (MŠMT č.145600001)
 • 2002: Extenzita a intenzita státní sociální podpory bydlení (GA ČR č. 402/01/0146)
 • 2012-2014: Identifikace a evaluace regionálně specifických faktorů úspěšnosti reforem v duchu NPM - země CEE (GA ČR č. P403/12/0366)
Akademické stáže
 • 2002 - Lodz (Polsko): týdenní stáž, Uniwersystet Lódzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny
Vybrané publikace
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 20th International Conference. 2016. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a David ŠPAČEK. Performance Appraisal in Czech Self-government. In J. Nemec, M. S. de Vries. Implementation of New Public Management Tools: Experiences from transition and emerging countries. 1. vyd. Bruxellles: Editions juridiques Bruylant, 2015. s. 267-284, 18 s. Public administration today. ISBN 978-2-8027-4999-8. info
 • ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Impacts of Rent Deregulation Process on Household Behavior: Lessons from the Czech and Slovak Republics. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 20th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2015. Prague: University of Economics, 2015. s. 256-261, 6 s. ISBN 978-80-245-2094-0. URL info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 18th International Conference. 2014. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a David ŠPAČEK. Design of Employee Evaluation in Public Administration in the Czech Republic. In Špalková, D. and Matějová, L.. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 204-211, 8 s. ISBN 978-80-210-6611-3. info
 • FUROVÁ, Lenka a Dagmar ŠPALKOVÁ. Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of Abstracts of the 17th International Conference. Špalková, Dagmar - Furová, Lenka (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 45 s. ISBN 978-80-210-6077-7. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Housing Tenure Choice and Housing Expenditures in the Czech Republic. In Furová, Lenka, Špalková, Dagmar. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 137-145, 9 s. ISBN 978-80-210-6159-0. info
 • FUROVÁ, Lenka a Dagmar ŠPALKOVÁ. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 17th International Conference. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2013. 320 s. ISBN 978-80-210-6159-0. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Current Trends in Public Sector Research - the 17th International Conference. 2013. info
 • ŠPAČEK, David a Dagmar ŠPALKOVÁ. Civil Service Reform in the Czech Republic - Unsolved Issues. In Garry Lee. Lecture Notes in Management Science (Volume 15) - ICMIBI 2013. 1. vyd. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, 2013. s. 566-571, 6 s. ISBN 978-981-07-5034-3. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Methods of deriving factors influencing housing tenure choice in the Czech Republic. In Hana Vojáčková. Proceedings of the 31st International Conference: Mathematical Methods in Economics 2013. 1. vyd. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2013. s. 927-932, 6 s. ISBN 978-80-87035-76-4. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Housing-induced poverty and rent deregulation: a case study of the Czech Republic. Ekonomický časopis / Journal of Economics, Bratislava: EÚ SAV, 2012, roč. 60, č. 2, s. 146-168. ISSN 0013-3035. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Lenka FUROVÁ. Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Proceedings of the 16th International Conference. 1st. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 286 s. ISBN 978-80-210-5822-4. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Jiří ŠPALEK. Factors of the Tenure Choice: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 17th International Conference: New Role of Public Finance 2012. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. s. 267-277, 11 s. ISBN 978-80-7478-012-7. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Modern and Current Trends in the Public Sector Research - the 16th International Conference. 2012. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Robert JAHODA. Housing affordability progress in the Czech Republic in 2005-2009. In 23 rd ENHR Conference 2011. 2011. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Housinng affordabillity in the Czech Republic: case study of the housing-induced poverty. In ENHR 2010: Urban dynamics nad Housing Change. 2010. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Tribun EU, 2010. 71 s. ISBN 978-80-7399-907-0. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Robert JAHODA. Regulované nájemné 20 let poté - příklad České republiky. In Finance and Risk. 1. vydání. Bratislava: Vydavatelstvo EKONÓM, 2009. s. 603-610, 8 s. ISBN 978-80-225-2745-3. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Ganna SHAMONOVA. Bydlení v České republice a na Ukrajině. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konfererence pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7318-812-2. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Ganna SHAMONOVA. Основные модели рыночных квартирных систем в Чешской республике. In Економiка, управлiння, фiнанси: стан, проблеми та перспективи розвитку. 1. vyd. Makiivka: Donbaská národní akademie stavebnictví a architektury, 2009. s. 116-118. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Housing policy during the transformation period: the case of the Czech Republic. In Актуальнi питання реформування житлово-комунального господарства в Украïнi. 1. vyd. Doněck: Donbaská národní akademie stavebnictví a architektury, 2009. s. 13-16. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Distributional Aspects of Rent Control System and its Liberalization: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the 6th International Conference on Applied Financial Economics. Athens: National and Capodistrian University of Athens, 2009. s. 492-500, 9 s. ISBN 978-960-466-044-5. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Vliv deregulace nájemného na zatížení domácností výdaji na bydlení v České republice. In Veřejná ekonomika a správa 2009. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, EKF, 2009. s. 20-21, 13 s. ISBN 978-80-248-2049-1. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2009, XII, 4/2009. ISSN 1212-0855. info
 • JAHODA, Robert a Dagmar ŠPALKOVÁ. Effects of Rent Liberalization on Poverty in the Czech Republic. In Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress. 2009. ISBN 978-963-88468-3-9. info
 • ŠPALEK, Jiří, Zuzana DARMOPILOVÁ, Marek PAVLÍK a Dagmar ŠPALKOVÁ. Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 15-16, 13 s. ISBN 978-80-7399-345-0. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení. In REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. s. 237-246, 10 s. ekonomická učebnice. ISBN 978-80-86929-29-3. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Obecná východiska bytové politiky, Role státu v bytové politice. In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. s. 11-48, 294 s. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Role státu v bytové politice. In Bydlení a bytová politika. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2006. s. 27-48, 22 s. 1. ISBN 80-86929-03-5. info
 • ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Bydlení. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 155-169, 15 s. ISBN 80-210-3623-0. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Aplikace teorie dotací. In HALÁSEK, Dušan. Rozhodování ve veřejném sektoru. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 105-128, 172 s. ISBN 80-248-0570-7. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Personální management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 132 s. ISBN 80-210-3502-1. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Hodnocení účinnosti a efektivnosti dotací v oblasti bydlení. In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 89-98, 10 s. veřejná ekonomie. ISBN 80-210-3074-7. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost vybrané subvence do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 2003. ISBN 80-248-0430-1. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje. Brno: Ústav územního rozvoje, 2002. Urbanismus a územní rozvoj,. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 55-63. ISBN 80-210-2775-4. info
 • ŠPALEK, Jiří, Dagmar ŠPALKOVÁ a Eva JAHODOVÁ. Bydlení v Jihomoravském kraji. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bytová politika na komunální a regionální úrovni. In Sociální a technická infrastruktura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 14-26. Jak řídit kraj, město a obec (III. díl). ISBN 80-210-2956-0. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost dotací do bydlení. In Bytová politika v České republice. 1. vydání. Praha: VŠE, 2002. s. 66-74. ISBN 80-245-0428-6. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar a Olga POLÁKOVÁ. Dotace do bydlení (teorie a praxe). 1. vydání. Praha: VŠE, 2002. 49 s. ISBN 80-245-0408-1. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Teorie dotací. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. s. 452-461. ISBN 80-210-2537-9. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Bydlení. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 194-203. ISBN 80-210-2550-6. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Podpora bydlení orientovaná na panelové domy. Praha: Verlag Dashöfer, 2001. info
 • ŠPALEK, Jiří a Dagmar ŠPALKOVÁ. Bytová výstavba v Jihomoravském kraji. In Politika bydlení Jihomoravského kraje. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 31-36. ISBN 80-210-2726-6. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Dagmar ŠPALKOVÁ. Výuka a výzkum urbanismu, architektury a souvisejících disciplín na našich VŠ (MU v Brně, ESF, KVE). Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2001, IV. ročník, č. 3, s. 45-46. ISSN 1212-0855. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Účinnost a efektivnost dotací do bydlení. In Veřejná ekonomika a správa 2001. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2001. s. 302-307. ISBN 80-7078-936-0. info
 • ROBOTKOVÁ, Dagmar. Deregulace nájemného. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Státní fond rozvoje bydlení. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. info
 • ŠPALKOVÁ, Dagmar. Teoretická východiska dotací do bydlení. In MendelNET 2000. 1. vydání. Brno: KONVOJ, 2000. s. 328-330. ISBN 80-7302-005-X. info

26. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info