doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.


Kancelář: bud. K/312
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6107
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor habilitace Dějiny umění
Habilitační práce (veřejná část) Růžena Zátková. Příběh české malířky v Itálii
Datum zahájení 25.2.2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR - Ústav dějin umění)
prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (VUT Brno - Fakulta výtvarných umění)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (VŠUP Praha)
Oponenti prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR - Ústav dějin umění)
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (AV ČR - Ústav dějiny umění)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 12.11.2010 11:00
Datum zasedání VR fakulty 9.12.2010
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.5.2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info