prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení JU České Budějovice - Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 6. 2010
Datum ukončení řízení 1. 9. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Verbo-nominální predikát s kategoriálním slovesem
Oponenti habilitační práce prof. François Esvan (Univerzita Neapol)
prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Lubomír Bartoš, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. François Esvan (Univerzita Neapol)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. (UP Praha - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 5. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 21. 6. 2018
Datum ukončení řízení 15. 12. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 2. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Prof. zw. dr. hab. Grazyna Vetulani (Univerzita A. Miekiewicze v Poznani)
prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 12. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info